Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr 399/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu na czas zastępstwa.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 400/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 401/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 402/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 403/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 404/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 405/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 406/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 407/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 408/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 409/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 11:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 410/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2017 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 411/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr XXX/169/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 412/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 413/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 414/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kreatywność zawodowa uczniów ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 415/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2017 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 416/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 417/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-06 09:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 08:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 418/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 08:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 419/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.2 ,,Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 08:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 08:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 420/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 08:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 421/2017 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu staży dla absolwentów Technikum w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 08:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 422/2017 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budzetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 423/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2017.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 424/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku 2017.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 425/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 426/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 427/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 428/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 429/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-02 14:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 430/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-02 14:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 431/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 430/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-02 14:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 432/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-02 14:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 433/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-02 14:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 434/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-02 14:59
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 435/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 419/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00028851/8.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 436/2017 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. ,,Umiem. Wiem. Potrafię.'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 437/2017 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 438/2017 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 439/2017 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 440/2017 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 441/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 442/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/185/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 14:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 443/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 14:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 444/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 444/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 14:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 445/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 446/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 447/2017 ZPŁ
z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu na czas zastępstwa.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 448/2017 ZPŁ
z dnia 09 marca 2017 r. 

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 449/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

uchylająca Uchwałę Nr 378/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie delegowania Starosty Łowickiego - Krzysztofa Figata do prac w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-15 15:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 450/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 451/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 452/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla miasta Łowicza, powiat łowicki, województwo łódzkie''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 453/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla miasta Łowicza, powiat łowicki, województwo łódzkie''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 454/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 455/2017 ZPŁ
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 456/2017 ZPŁ
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu jej działania.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 457/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2016 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 458/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 459/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2016 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 460/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 461/2017 ZPŁ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 462/2017 ZPŁ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 461/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 463/2017 ZPŁ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 464/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 465/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie pomp infuzyjnych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 466/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie dwunastu lodówek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 467/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 468/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 469/2017 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 470/2017 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/195/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 10:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 10:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 471/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 10:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 472/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 471/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 10:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 473/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 10:22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 474/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi obejmującej termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 10:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 475/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie łóżek szpitalnych typu Novera 3A oraz szafek przyłożkowych typu Velo firmy Stiegelmeyer.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 10:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 476/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 11:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 477/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu turystyki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 11:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 478/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 11:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 479/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 11:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 480/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 11:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 481/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 11:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 482/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2016 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 483/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2016 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 484/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2016 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 485/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu oddziału ginekologiczno - położniczego z pododdziałem neonatologicznym Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 486/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu oddziału ginekologiczno - położniczego z pododdziałem neonatologicznym Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 487/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Łowickiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 488/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 489/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamóienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi obejmującej termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 490/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXV/200/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 491/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 492/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 493/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwałą Nr 494/2017 ZPŁ
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 495/2017 ZPŁ
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 496/2017 ZPŁ
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 497/2017 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 498/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 499/2017 ZPŁ 
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie Gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 500/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 12:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 501/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz audytów energetycznych obejmujących termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 502/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz audytów energetycznych obejmujących termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1066
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-08 13:08

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4268776
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-27 10:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl