Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

MAŁA SZKOŁA – SZKOŁA BEZPIECZNA!

Kameralna atmosfera szkoły, budynek otoczony pięknym i zacisznym parkiem z dala od hałaśliwych i niebezpiecznych dróg. Uczniowie skromni i pracowici. Bliski kontakt
z nauczycielem doceniają rodzice i uczniowie, wybierając naszą szkołę jako pierwszą
- właśnie u nas gimnazjaliści chcą się kształcić, zdobywać wiedzę i umiejętności. Tu chcą rozpocząć start w dorosłe życie!

 

MAŁA SZKOŁA – DUŻE MOŻLIWOŚCI!

ZAPEWNIMY CI:

 • wsparcie Twojego rozwoju,
 • profesjonalną kadrę,
 • przyjazny klimat,
 • ciekawą ofertę edukacyjną.

 

SZKOŁA UMOŻLIWIA:

 • ukończenie kursu samoobrony (klasy: obronno-pożarnicza),
 • uczestnictwo w biwakach szkolnych (klasy: obronno-pożarnicza),
 • współpracę z wojskiem, policją i strażą pożarną, pływalnią miejską
  (klasy: obronno-pożarnicza),
 • wprowadzenie do podstaw technik masażu i kreowania wizerunku  (biologiczna 
  z elementami rehabilitacji ruchowej i kosmetologii)
 • obozy szkoleniowo-wypoczynkowe (klasy: obronno-pożarnicza),
 • poznanie kultury, obyczajów i historii Polski oraz krajów należących do wspólnoty europejskiej,
 • współpracę z jednostkami administracji samorządowej.

Szkoła troszczy się o pielęgnowanie takich wartości jak patriotyzm, tolerancja, szacunek dla innych, uczciwość, troska o dobro publiczne.

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA:

 • respektuje uniwersalne wartości i kształtuje właściwe postawy społeczne,
 • jest przyjazna, tolerancyjna i bezpieczna,
 • jest autonomiczna i otwarta na potrzeby uczniów oraz środowiska, w którym funkcjonuje,
 • uczy samodzielności, wdraża do samokształcenia,
 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości,
 • daje dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia.       

 

 

Lp.

 

Klasa

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

 

Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

1.

obronno- pożarnicza
z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego

A

język obcy,

matematyka,

wos,

 

 

do wyboru *

język polski,

matematyka,

wos,

wychowanie fizyczne

2.

biologiczna 
z elementami rehabilitacji ruchowej
i kosmetologii

B

język obcy,

biologia,

chemia

 

 

do wyboru *

język polski,

biologia,

chemia,

wychowanie fizyczne

3.

matematyczna
z elementami zarządzania funduszami
i projektami unijnymi

C

język polski,

język obcy, matematyka,

informatyka,

 

 

do wyboru *

język polski,

matematyka,

informatyka,

geografia

* języki obce: uczeń wybiera jeden język obcy kontynuowany – nauczany w gimnazjum, drugi język do wyboru: angielski, niemiecki lub rosyjski – nauczane w międzyoddziałowych grupach o podobnym poziomie zaawansowania

Klasa obronno-pożarnicza z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego

 (w systemie Vulcan – klasa A)

Oferta daje uczniom szansę zdobycia wykształcenia ogólnego warunkującego możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach wojskowych.

Od lat w rankingu zaufania społecznego zawody związane z bezpieczeństwem wewnętrznym zajmują najwyższe miejsca. Służba pożarnicza, policyjna, szeroko rozumiane wsparcie społeczeństwa cieszą się powszechnym szacunkiem
i uznaniem. Z myślą o tych, którzy wiążą swoją przyszłość z formacjami mundurowymi, proponujemy klasę o profilu obronno – pożarniczym
z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego.

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożarów, rozpoznawania zagrożeń stanowiących niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, mienia
i środowiska, prowadzenia ewakuacji. W ramach zajęć w Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu młodzież uczestniczyć będzie w obserwacji działań realizowanych przez jednostkę oraz pozna funkcjonowanie pojazdów i sprzętów pożarniczych. Kształcenie obejmuje również szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz tygodniowy poligon szkoleniowy. W realizacji programu współpracujemy z funkcjonariuszami policji, Zakładem Karnym oraz Sądem Rejonowym w Łowiczu.

Oferta daje uczniom szansę zdobycia wykształcenia ogólnego warunkującego możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach wojskowych i kierunkach związanych ze służbami mundurowymi i bezpieczeństwem wewnętrznym. Pozwoli im również rozwijać zainteresowania w zakresie funkcjonowania formacji straży pożarnej, policji, wojska, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprawność fizyczną poprzez:

- zajęcia walki wręcz,

- naukę pływania,

- przygotowanie do testów sprawnościowych do wszystkich służb mundurowych.

Szkoła zapewnia również udział w biwakach i obozach szkoleniowo - wypoczynkowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów służb mundurowych.

Naukę kontynuować można na wyższych uczelniach wojskowych oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie, szkołach aspirantów w Krakowie i Poznaniu.

Klasa  biologiczna  z elementami rehabilitacji ruchowej i kosmetologii

(w systemie Vulcan – klasa B)

Propozycja klasy skierowana jest dla uczniów interesujących się biologią, zdrowiem, urodą
i pielęgnacją ciała.

Nauka w tej klasie da uczniom szansę rozwoju zainteresowań biologią i chemią poprzez:

 • prowadzenie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych,
 • projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń,
 • formułowanie hipotez, problemów badawczych oraz wniosków z wykonywanych   doświadczeń.

Dodatkowo na zajęciach uczniowie zostaną wprowadzeni w zagadnienia z zakresu:

 • kreowania wizerunku,
 • technik makijażu,
 • innych zabiegów kosmetycznych.

 

Uczniowie - zainteresowani
w przyszłości pracą w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych – zostaną zapoznani z:

 • możliwościami rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii,
 • metodami i technikami terapeutycznymi,
 • ćwiczeniami korygującymi wady postawy,
 • teorią masażu.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, biotechnologia.

Kształcenie mogą również kontynuować w szkołach policealnych na podbudowie szkoły średniej. Zdobycie podstaw wykształcenia na zaproponowanym przez nas kierunku daje  w przyszłości możliwość atrakcyjnej pracy, m.in. prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego, pracy
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej.

Klasa matematyczna  z elementami zarządzania funduszami i projektami unijnymi

(w systemie Vulcan – klasa C)

Nowatorska klasa matematyczna z elementami zarządzania funduszami i projektami unijnymi przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Tok kształcenia pomoże w gruntownym przygotowaniu się do studiów na kierunkach uniwersytecko – politechnicznych (m.in. informatyka, matematyka, ekonomia, statystyka, architektura). Dodatkowo celem profilu jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy
z zakresu funduszy unijnych. W programie klasy omawiane będą także zagadnienia ukazujące możliwości i sposoby:

- tworzenia projektów, programów pomocowych

-  wykorzystania środków unijnych.

Atutem klasy jest również poszerzenie umiejętności językowych oraz zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej.

Propozycja klasy z rozszerzoną matematyką  skierowana jest do uczniów zamierzających podjąć studia na kierunkach ścisłych oraz pragnących rozwijać swoją wiedzę o współczesnym świecie, chcących w przyszłości wykonywać ciekawe i dobrze płatne zawody (informatyk, programista komputerowy, ekonomista, architekt, konsultant ds. funduszy i projektów unijnych).

W ramach programu klasy uczniowie udoskonalą swoje umiejętności matematyczne
i planistyczne, nabędą zdolności logicznego myślenia, wnioskowania i rozwiną zdolności analityczne. Przygotują się do podjęcia studiów umożliwiających pracę w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, z jednoczesnym przygotowaniem do aktywnego udziału w życiu społeczno – gospodarczym miejscowości, regionu, kraju.

SZKOŁA UMOŻLIWIA:

 • ukończenie kursu samoobrony dla klasy o nachyleniu obronno- pożarniczym,
 • uczestnictwo w biwakach szkolnych (klasy: obronno-pożarnicza),
 • współpracę z wojskiem, policją i strażą pożarną, pływalnią miejską,
 • wprowadzenie do podstaw technik masażu i kreowania wizerunku,
 • obozy szkoleniowo-wypoczynkowe,
 • poznanie kultury, obyczajów i historii Polski oraz krajów należących do wspólnoty europejskiej,
 • współpracę z jednostkami administracji samorządowej.

 

Metryka

 • opublikował: Maria Piaskowska
  data publikacji: 2013-04-02 15:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-02 15:06:30