Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2017 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa zabytkowego spichlerza na nową siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy”

 

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2017-08-03 09:30
 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2017-08-03 09:31

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.”

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Smacznie, zdrowo, na ludowo – rozwój gospodarki turystycznej regionu łódzkiego poprzez przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Powiatu Łowickiego oraz budowę karczmy na terenie skansenu w Maurzycach”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy budynku zabytkowej stajni w Łowiczu przy ul. Blich 10 w związku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny

Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomp infuzyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Zapytanie ofertowe na dostawę łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pompy endoskopowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie opinii ornitologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na dostawę wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Zapytanie ofertowe na dostawę łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe na: „Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe dotyczące:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących renowacji budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w ZSP nr 3 w Łowiczu oraz ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn.: „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wiem, umiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2016 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości świadczeń bytowych w domu Pomocy Społecznej „Borówek”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”

Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie”

Zapytanie ofertowe na dostawę ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:  „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – III etap”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży wraz z dostawą odzieży medycznej dla lekarzy wyjazdowych
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż odzieży medycznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania podbitki dachu w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2015 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – III etap”

 

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – II etap”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-06-18 13:53
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-06-18 14:03

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 6 szt. tablic pamiątkowych wraz z montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Sporządzenie opinii dendrologicznej

Rozeznanie cenowe rynku przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie sporządzenie opinii dendrologicznej.

 • autor informacji: Marianna Grzelczyk
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 10:40
 • autor informacji: Marianna Grzelczyk
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 10:43
  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 18:34
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 18:34

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 18:05
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 18:04

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 17:31
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 17:31

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 17:02
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 17:01

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 15:54
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 15:54

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-11-07 18:46
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-11-07 18:45

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wydruk mapy turystycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-30 15:49
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-30 15:48

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania szlaku kajakowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

 

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-30 15:31
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-30 15:30

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż pięciu punktów obsługi turysty w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. : „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – II etap”

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku i dostawy folderu promocyjnego w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”.
  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-09-04 14:57
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-09-04 14:56
Oferta na wykonanie, dostawę i montaż 6 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i dostawy przewodnika kajakowego w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży

 

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-07-02 16:37
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-07-02 16:37

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz STWiORB w zakresie instalacji c.w.u., kolektorów słonecznych i przebudowy instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy drzwi wraz z montażem w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kajaków i sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej w ramach projektu: „Wpłyń kajakiem w łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu)

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania audytu energetycznego oraz karty efektu ekologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego (Budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu)

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pianina klasycznego w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej
wewnętrznej instalacji c o w zabytkowym spichlerzu przy ul Blich 10

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu technicznego oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2012 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe

„Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu”

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa  ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień”


 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:40
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:41
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:41
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:41
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:41
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:42
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:46
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:38

Zapytanie ofertowe: „Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w miejscowości Stanisławów”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

 

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu użytkowanym przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania opinii na temat możliwości uzyskania efektu ekologicznego oraz kart efektu ekologicznego dla 9 budynków w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.

 

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-17 23:02
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-17 23:01

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania 30 sztuk plakatów dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi 
z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Podrzecznej 30 oraz ul. Świętojańskiej 5/7
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”

 

 

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-11 16:36
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-11 16:34
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.
  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-11 16:25
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-11 16:25
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic pamiątkowych do umieszczenia wewnątrz budynku dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.


  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-11 16:17
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-11 16:16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania plakietek informacyjnych  dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Zaproszenie do złożenia oferty na wyłonienie biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2011 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Bonifraterskiej 3 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30”

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu”

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosków o dotację i pożyczkę zgodnie z Regulaminem III konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej  

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30”
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-04-13 18:13

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”.

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-13 20:17

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ulotek informacyjnych dla projektu pn.: „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego”   

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-11-22 14:06

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej dla projektu pn. : „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

   

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Rozbudowa kompleksu budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla internatu i zaplecza kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-07-16 15:14
 • zmodyfikował: Magdalena Żurawska
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-16 15:19

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia oferty pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót  budowlanych w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III
-  Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z opisem zamówienia na wykonanie zadania „Remont nieruchomości przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu- zadanie inwestycyjne „renowacja bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-05 11:14
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-06-10 12:37

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” wykonanej według dokumentu pn. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach archiwum I i II oraz serwerowni i pomieszczeniu na sprzęt skanująco- drukujący w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A oraz przy ul. Stanisławskiego 28”.
 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-04-07 12:57

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia oferty pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach B, C i E  DPS w Borówku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku"

 

 

 

Zarząd Powiatu łowickiego zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane i dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-12-10 15:29

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprosza do złożenia oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” wykonanej według dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-08-27 15:09

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w związku z projektem pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-05-12 15:19

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 180812
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-06 14:43

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4560812
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-19 08:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl