Klasa matematyczno – informatyczna o rozszerzonej podstawie programowej z matematyki, informatyki i fizyki jest ofertą edukacyjną dla gimnazjalistów o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi.

Klasa matematyczno – informatyczna ma celu: rozwijanie zainteresowań wykorzystaniem współczesnych technologii do rozwiązywania różnorodnych problemów, przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych, takich jak np.:

  • informatyka,
  • robotyka,
  • automatyka,
  • mechatronika,
  • zarządzanie,

Uczniowie po tej klasie chętnie wybierają studia na uczelniach wojskowych.