Klasa matematyczno – fizyczna o rozszerzonej podstawie programowej z matematyki, fizyki i chemii jest ofertą edukacyjną dla gimnazjalistów o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi.

Klasa matematyczno – fizyczna przygotowuje do studiów politechnicznych na kierunkach związanych z wiodącymi przedmiotami, w tym między innymi:

  • architektura,
  • biotechnologia,
  • geodezja i kartografia,
  • telekomunikacja,
  • mechanika,
  • kierunki związane z rolnictwem i leśnictwem,
  • międzywydziałowe studia przyrodnicze.