Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele i personel administracyjno – obsługowy, ale
również rodzice i wychowankowie, z którymi
mamy kontakt niemal codzienny. Bez rodziców niewiele można byłoby
zrobić. Oni to wielokrotnie, społecznie pomagają szkole.

Szkole pomagają społecznie również wychowankowie zrzeszeni w Kole Wychowanków i
Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących – stowarzyszeniu, które
działa od 1914 roku. Dzięki Nim wydana została w 2000 roku
Monografia Szkoły i Koła. Corocznie, w
grudniu wydawany jestBiuletynzawierający informacje o
szkole i działalności Koła za poprzedni rok. Ukazały się 24 tego
typu pozycje. Wydawnictwo to nieodpłatnie wysyłane jest do
wszystkich członków Koła.

Co roku, na zakończenie nauki w klasie trzeciej Rada Pedagogiczna przyznaje medal Gloria
Diligentiae et Labori dla Prymusa Szkoły. Przyznawane są też nagrody
ufundowane Przez Koło Wychowanków:

  • im. prof. Heleny Jastrzębskiej dla najlepszego humanisty
  • im. dr. Jana Wegnera dla najlepszego historyka
  • im. prof. Jana Zbudniewka dla absolwenta osiągającego najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno – fizycznych
  • im. prof. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca szkoły
  • im. Józefa Chełmońskiego dla absolwenta osiągającego sukcesy w przedmiotach artystycznych