Zarząd i status klubu historycznego AK
Inauguracja klubu