Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPISY DOTYCZĄCE BADANIA TECHNICZNEGO

Osoby odpowiedzialne:

Małgorzata Cieślak - inspektor w Wydziale Komunikacji; Piotr Jóźwiak - podinspektor w Wydziale Komunikacji; Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji; Katarzyna Maślankiewicz - podinspektor w Wydziale Komunikacji; Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji; Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji; Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji

Telefon: 46 830 33 47; 46 830 07 55; 46 830 07 57

e-mail: kt@powiatlowicki.plkm@powiatlowicki.pl

fax: 46 830 09 30

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmiany w dowodzie rejestracyjnym;
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jezeli była wydana;
 • zaświadczenie z przeglądu technicznego; 
 • ważne OC;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku pdmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

3. Opłaty:

 • w wysokości 73,50zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50zł oraz opłata ewidencyjna 1,00zł).

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

Nr konta bankowego na wpłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu nr: 22 9288 0001 0011 1924 2000 0020

Tabelę z aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza, numer konta: 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380. Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

4. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Zmiana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o dokonanie zmian, organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu na czas oczekiwania na dowód rejestracyjny jest pozwolenie czasowe ważne 30 dni, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego można sprawdzić  tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (tj.:Dz.U.2014.1522).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj.:Dz.U.2014.1727).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U.2013.392 ze zm.).

Formularze do pobrania

1. Wniosek o zmiany w dowodzie rejestracyjnym

2. Pełnomocnictwo

 

drukuj

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3148
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-21 15:53

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4772666
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-15 12:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl