Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Idzikowska – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

Telefon 46 830 09 88

e-mail jidzikowska@powiatlowicki.pl

fax 46 837 50 15

pokój nr 17 parter

Wymagane dokumenty:

Oferta na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami( wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25). Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji.

 2. Kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie).

 3. Oświadczenie o ubieganiu się/nieubieganiu się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego, bądź jego części z innych środków publicznych (np. budżetu miasta, gminy, województwa).

  Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00. Termin składania ofert określony jest w sposób szczegółowy w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, które stanowi załącznik do podejmowanej corocznie uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego.

Opłaty: nie obowiązują

Termin załatwienia sprawy:

Termin składania ofert określony jest w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Podział dotacji na wsparcie zadań publicznych jest określany najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146)

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-06-29 15:19
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 08:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-30 08:14

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4729844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 13:02

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl