Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Sabina Markiewicz – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

Telefon 46 830 09 98

e-mail smarkiwicz@powiatlowicki.pl

fax 46 830 09 98

pokój nr 16 parter

Wymagane dokumenty:
1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby
2. Określenie typu szkoły i rodzaju  szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunków lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu

 d) bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami
4. Statut szkoły lub placówki
5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

7. W przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
Miejsce składania dokumentów: Kancelaria, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00
Opłaty: nie obowiązują
Termin i sposób załatwienia sprawy:
wpis dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczane jest zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:
Kuratorium Oświaty

Dodatkowe informacje:
Odmowa wpisu do ewidencji następuje jeżeli:
- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w punkcie 1-6 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w odpowiednim terminie
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Podstawa prawna:
- art. 82 ust.1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-06-30 08:49
  • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 09:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1308
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-02 09:20

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4667444
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-11 14:38

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl