Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Osoby odpowiedzialne:
1. Maria Cisz – inspektor,
telefon 46 811 53 78 33 e-mail: maria.cisz@powiatlowicki.plpokój nr 3 
2. Edyta Mazur – inspektor,
telefon 46 811 53 78 e-mail: edyta.mazur@powiatlowicki.pl, pokój nr 3
3. Tomasz Dymek - inspektor,
telefon 46 811 53 72 e-mail:  tdymek@powiatlowicki.pl, pokój nr 7

Sposób załatwienia sprawy:
1. wymagane dokumenty: 
 -  wniosek w formie pisemnej  P; P1; P2; P3; P5; P6; P7. 
 -  udostępnienie materiałów w formie kopi dokumentów lub zbiorów danych
    w postaci elektronicznej. W przypadku sporu dotyczącego zakresu
    udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje
    się decyzję administracyjną.
- wydanie licencji 
2. miejsce składania wniosku:
- Wydział Geodezji i Kartografii - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój nr 3 i 7 , ul. Stanisławskiego 30a
- Wzór wniosku dostępny jest w punkcie obsługi klienta i w pokoju nr 7 w siedzibie , oraz w zakładcę Jak załatwić sprawę w urzędzie
3. opłaty: Pobierane opłaty na podstawie art. 40d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne   opłatę wnosi się przed udostępnieniem materiałów zasobu .
4. termin załatwienia sprawy:
     Sprawy załatwiane są niezwłocznie  , w sprawach wymagających uzgodnienie  z   
     wnioskodawcą w terminie 14 dni .
5. tryb odwoławczy: 
   od czynności materialno-technicznych, nie służy odwołanie. W przypadku
   wydania decyzji administracyjnej dotyczącej opłaty  służy odwołanie do wojewódzkiego
   inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa Prawna 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2019 poz. 725).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie   
    udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
    wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz. U. z 2014r. poz. 917)
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września
   2013r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
   geodezyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183).

Formularze do pobrania 

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej/zasdaniczej

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6478
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-05 12:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7796579
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 12:19

Stopka strony