Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 

Osoby odpowiedzialne:
1. Marianna Czekaj  – inspektor,
telefon 46 811 53 71 e-mail : marianna.czekaj@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
2. Katarzyna Bogusz – inspektor,
telefon 46 811 53 70, e-mail : joanna.biedulska@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
 
3. Halina Żywot – inspektor,
telefon 46 811 53 72 , e-mail : halina.zywot@powiatlowicki.pl, pokój nr 7
Sposób załatwienia sprawy:
1. wymagane dokumenty: 
- dokument tożsamości
- wniosek właściciela gruntów, a w przypadku wniosku o wypis i wyrys również dokumenty potwierdzające prawo własności do gruntów (akty własności ziemi, akty notarialne, odpisy z KW) .
  Wzór  wniosku EGiB dostępny jest w punkcie obsługi klienta oraz pokoju nr 7 w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru ul. Stanisławskiego 30a , oraz w zakładce: Jak załatwić sprawę w urzędzie
- naliczenie opłaty 
- wnioskodawca otrzymuje dokument w postaci wypisu/wypisu i wyrysu/   z ewidencji  gruntów i budynków. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną
 
2. miejsce składania wniosku  zgłoszenia :
- Wydział Geodezji i Kartografii - punkt obsługi klienta (hol), oraz pokój nr 7, ul. Stanisławskiego 30a
3. opłaty :
- naliczane na podstawie art.40b ust. 1 pkt.3 oraz art.40d. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. termin załatwienia sprawy :
- wydawanie wypisów  niezwłocznie po dokonanej opłacie
- wydawanie wyrysów w ciągu 14 dni 
5. tryb odwoławczy : od czynności materialno-technicznych, nie służy odwołanie. W przypadku wydania decyzji administracyjnej służy odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 
Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2019 poz. 725)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r.w sprawie  
    udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
   wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z dnia 9 lipca 2014 poz. 917)
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
    2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
    393)
 
Formularze do pobrania 

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9403
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-05 14:13

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7738368
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 14:26

Stopka strony