Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 

Osoby odpowiedzialne:
1. Marianna Czekaj  – inspektor,
telefon (046) 830 09 17, e-mail : marianna.czekaj@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
2. Joanna Biedulska  – inspektor,
telefon (046) 830 04 71, e-mail : joanna.biedulska@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
3. Katarzyna Bogusz – inspektor,
telefon (046) 830 00 84, e-mail : katarzyna.bogusz@powiatlowicki.pl, pokój nr 8
4. Halina Żywot – inspektor,
telefon (046) 830 01 12 , e-mail : halina.zywot@powiatlowicki.pl, pokój nr 7
Sposób załatwienia sprawy:
1. wymagane dokumenty: 
- dokument tożsamości
- wniosek właściciela gruntów, a w przypadku wniosku o wypis i wyrys również dokumenty potwierdzające prawo własności do gruntów (akty własności ziemi, akty notarialne, odpisy z KW) .
  Wzór  wniosku EGiB dostępny jest w punkcie obsługi klienta oraz pokoju nr 7 w siedzibie Wydziału Geodezji i Katastru ul. Stanisławskiego 30a , oraz w zakładce: Jak załatwić sprawę w urzędzie
- naliczenie opłaty 
- wnioskodawca otrzymuje dokument w postaci wypisu/wypisu i wyrysu/   z ewidencji  gruntów i budynków. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną
 
2. miejsce składania wniosku  zgłoszenia :
- Wydział Geodezji i Kartografii - punkt obsługi klienta (hol), oraz pokój nr 7, ul. Stanisławskiego 30a
3. opłaty :
- naliczane na podstawie art.40b ust. 1 pkt.3 oraz art.40d. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. termin załatwienia sprawy :
- wydawanie wypisów  niezwłocznie po dokonanej opłacie
- wydawanie wyrysów w ciągu 14 dni 
5. tryb odwoławczy : od czynności materialno-technicznych, nie służy odwołanie. W przypadku wydania decyzji administracyjnej służy odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 
Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2017 poz. 2101)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r.w sprawie  
    udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
   wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z dnia 9 lipca 2014 poz. 917)
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
    2001r.   w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
    542)
 
Formularze do pobrania 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-01 13:31

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7072248
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 18:57

Stopka strony