Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stańczyk - podinspektor  w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 830 00 96
e-mail:    anna.stanczyk@powiatlowicki.pl,
pokój nr 2 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

1.Wniosek zawierający:
-numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, -wyszczególnienie  rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
-oznaczenie miejsca  zbierania odpadów,
-wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
-szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
-przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie
 wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
 kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych
 instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania
  odpadów,
- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej
  zezwoleniem,
- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 
  zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była
  prowadzona. 
2. Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów. 
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana. 
4. Plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów. 
5. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria (pokój nr 21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
-Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 616,00 zł
Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 1987; poz. 1954).
2.Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672; poz. 831, poz. 903, poz. 1250,
    poz. 1427, poz. 1933, poz. 1991, poz. 2255 i poz. 2260)
3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
  (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

drukujdrukuj

 • autor informacji: Adriana Drzewiecka
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-06-26 14:53
 • zmodyfikował: Ewa Fabijanowska-Wojda
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-17 13:41
 
 

 

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-10-30 12:12
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 13:32

wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2016-09-14 12:21
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2016-09-12 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1267
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 13:32

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4771636
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-15 12:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl