Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr XLIV/273/2018 RPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2738 E Emilianów - Oszkowice - Waliszew odcinek Wola Gosławska - Stary Waliszew Znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39

Uchwała Nr XLIV/274/2018 RPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39

Uchwała Nr XLV/275/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr PNIK-I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwału Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/276/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/277/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/278/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/279/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/280/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/281/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Uchwała Nr XLV/282/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-02 08:44

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4774072
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-15 12:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl