Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr 663/2018 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2018 r.

w sprawie odwołania Macieja Wójcika ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Lowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 664/2018 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 665/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)'' realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności  zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 666/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 1 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 667/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 668/2018 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 669/2018 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr XLIII/261/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 670/2018 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 671/2018 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 672/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność osób uczacych się i pracowników''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 09:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 673/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność osób uczących się i pracowników''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 674/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność edukacyjna - realizacja praktyk zawodowych u pracodawców z Unii Europejskiej''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 675/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+, akcja ,,Mobilność osób uczacych się i pracowników''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 676/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku 2018.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 677/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2018.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-30 10:15

Uchwała Nr 678/2018 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 679/2018 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLV/280/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 680/2018 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 681/2018 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 680/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 682/2018 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 683/2018 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 522/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 684/2018 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 685/2018 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 686/2018 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2018 r.

uchylająca Uchwałę Nr 577/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania Arkuszy Organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 687/2018 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.2 ,,Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 688/2018 ZPŁ
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 12:44

Uchwała Nr 689/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku D Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 08:22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 08:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 08:22

Uchwała Nr 690/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wkonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku D Domu Pomocy Społecznej "Borówek".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 08:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 691/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 08:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 692/2018 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 693/2018 ZPŁ
​z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/283/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 09:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 694/2018 ZPŁ
​z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 695/2018 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 694/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 696/2018 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowj oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 697/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 09:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 698/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 699/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 700/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r. 

w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 701/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 702/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 703/2018 ZPŁ
z dnia 05 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 704/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru ofert, określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 09:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 705/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru ofert, określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 706/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 707/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu ramach projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 708/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu ramach projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów". 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 709/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 710/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu ramach projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 711/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 712/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 713/2018 ZPŁ
z
dnia 16 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 10:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-22 12:39

Uchwała Nr 714/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 13:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 715/2018 ZPŁ
z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 13:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 716/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 13:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 717/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 716/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 718/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 719/2018 ZPŁ
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 720/2018 ZPŁ
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 721/2018 ZPŁ
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 722/2018 ZPŁ
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVII/294/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 723/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Łowickiego za 2017 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 724/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2017 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 725/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 726/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 13:59
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 727/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 726/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 14:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:35

Uchwała Nr 728/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 14:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 729/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 14:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 730/2018 ZPŁ
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 14:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 731/2018 ZPŁ
z dnia 10 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 14:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 732/2018 ZPŁ
z dnia 10 kwietnia 2018r. 

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 14:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-12 15:29

Uchwała Nr 733/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 734/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 13:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 735/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 13:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 736/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie użyczenia rollup-u wraz z bannerem z logo powiatu i Policji stanowiącego włąsność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 737/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 738/2018 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 737/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 739/2018 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 740/2018 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 741/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zenona Dąbrowskiego Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji, zarządzania drogami i bezpieczeństwa ruchu Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego oraz składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 742/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 315/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 14:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 743/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 14:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 744/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 745/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 746/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 747/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 746/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 748/2018 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-08 15:29

Uchwała Nr 749/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgmnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 09:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 750/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. ,,W szkola jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 10:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 751/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 12:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 752/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 751/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 12:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 753/2018 ZPŁ
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 12:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 754/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zbyciem majatku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 755/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 723/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 756/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turstyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Uchwała Nr 757/2018 ZPŁ
z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2017 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-05-21 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 449
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-21 13:19

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4894899
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-22 14:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl