Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr 23/2019 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:06

Uchwała Nr 24/2019 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:09

Uchwała Nr 25/2019 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:13

Uchwała Nr 26/2019 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:16

Uchwała Nr 27/2019 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:18

Uchwała Nr 28/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:51

Uchwała Nr 29/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:54

Uchwała Nr 30/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Edukacja Szkolna: Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:56

Uchwała Nr 31/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:00

Uchwała Nr 32/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:02

Uchwała Nr 33/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:04

Uchwała Nr 34/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:07

Uchwała Nr 35/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:11

Uchwała Nr 36/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolny kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:23

Uchwała Nr 37/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:29

Uchwała Nr 38/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:31

Uchwała Nr 39/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:33

Uchwała Nr 40/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:42

Uchwała Nr 41/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:45

Uchwała Nr 42/2019 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:47

Uchwała Nr 43/2019 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:49

Uchwała Nr 44/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:53

Uchwała Nr 45/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Wiem, umiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:49

Uchwała Nr 46/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:52

Uchwała Nr 47/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:57

Uchwała Nr 48/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu drogi na terenie Gminy Miasto Łowicz do kategorii dróg gminnych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:58

Uchwała Nr 49/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:02

Uchwała Nr 50/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:04

Uchwała Nr 51/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:11

Uchwała Nr 52/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:13

Uchwała Nr 53/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Łowickiego przy ul. Stanisławskiego 30.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:15

Uchwała Nr 54/2019 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:17

Uchwała Nr 55/2019 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie wyposażenia ambulansu wykonującego zadania z zakresu ratownictwa medycznego przez zespół specjalistyczny.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:21

Uchwała Nr 56/2019 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyposażenia pomieszczeń stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:00

Uchwała Nr 57/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:05

Uchwała Nr 58/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:06

Uchwała Nr 59/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:49

Uchwała Nr 60/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:51

Uchwała Nr 61/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:54

Uchwała Nr 62/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:57

Uchwała Nr 63/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:00

Uchwała Nr 64/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:06

Uchwała Nr 65/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:09

Uchwała Nr 66/2019 ZPŁ
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:13

Uchwała Nr 67/2019 ZPŁ
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:15

Uchwała Nr 68/2019 ZPŁ
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:18

Uchwała Nr 69/2019 ZPŁ 
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:21

Uchwała Nr 70/2019 ZPŁ
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:24

Uchwała Nr 71/2019 ZPŁ
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:13

 O


Uchwała Nr 72/2019 ZPŁ
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:17

Uchwała Nr 73/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:19

Uchwała Nr 74/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 522/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łowickiego na lata 2017-2022 zmienioną Uchwałą Nr 683/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 lutego 2018 r.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:25

Uchwała Nr 75/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:32

Uchwała Nr 76/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:34

Uchwała Nr 77/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:52

Uchwała Nr 78/2019 ZPŁ
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wynagrodzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:25

Uchwała Nr 79/2019 ZPŁ
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:26

Uchwała Nr 80/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:37

Uchwała Nr 81/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:41

Uchwała Nr 82/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Łowickiego przy ul. Stanisławskiego 30.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:45

Uchwała Nr 83/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:48

Uchwała Nr 84/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:50

Uchwała Nr 85/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:50

Uchwała Nr 86/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:51

Uchwała Nr 87/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:54

Uchwała Nr 88/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:55

Uchwała Nr 89/2019 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:56

Uchwała Nr 90/2019 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2019.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:58

Uchwała Nr 91/2019 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:01

Uchwała Nr 92/2019 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:31

Uchwała Nr 93/2019 ZPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:39

Uchwała Nr 94/2019 ZPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:43

Uchwała Nr 95/2019 ZPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach Funduszu Małych Grantów Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 13:46

Uchwała Nr 96/2019 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu podczas nieobecności.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:16

Uchwała Nr 97/2019 ZPŁ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:18

Uchwała Nr 98/2019 ZPŁ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:21

Uchwała Nr 99/2019 ZPŁ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:25

Uchwała Nr 100/2019 ZPŁ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:27

Uchwała Nr 101/2019 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:29

Uchwała Nr 102/2019 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:46

Uchwała Nr 103/2019 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:48

Uchwała Nr 104/2019 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:51

Uchwała Nr 105/2019 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:52
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-25 14:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-25 14:53

Uchwała Nr 106/2019 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-26 11:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-26 11:26

Uchwała Nr 107/2019 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-26 11:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-26 11:33

Uchwała Nr 108/2019 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-26 11:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-26 11:44

Uchwała Nr 109/2019 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:10

Uchwała Nr 110/2019 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:12

Uchwała Nr 111/2019 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:15

Uchwała Nr 112/2019 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:17

Uchwała Nr 113/2019 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:19

Uchwała Nr 114/2019 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:21

Uchwała Nr 115/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:26

Uchwała Nr 116/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:28

Uchwała Nr 117/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:32

Uchwała Nr 118/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie uruchomienia zawodu technik rachunkowości w Technikum Nr 4 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:40

Uchwała Nr 119/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie uruchomienia zawodu technik fotografii i multimediów w Technikum Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:43

Uchwała Nr 120/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie uruchomienia zawodu technik eksploatacji portów i terminali w Technikum Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:46

Uchwała Nr 121/2019 ZPŁ
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie uruchomienia zawodu fotograf w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:48

Uchwała Nr 122/2019 ZPŁ
z dnia 09 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:49

Uchwała Nr 123/2019 ZPŁ
z dnia 09 maja 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 122/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-21 09:51

Uchwała Nr 124/2019 ZPŁ
z dnia 09 maja 2019 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:41

Uchwała Nr 125/2019 ZPŁ
z dnia 09 maja 2019 r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:44

Uchwała Nr 126/2019 ZPŁ
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:51

Uchwała Nr 127/2019 ZPŁ
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 09:57

Uchwała Nr 128/2019 ZPŁ
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o zmianę decyzji potwierdzających prawo własności Powiatu Łowickiego do dróg powiatowych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:00

Uchwała Nr 129/2019 ZPŁ
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:06

Uchwała Nr 130/2019 ZPŁ
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 129/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:08

Uchwała Nr 131/2019 ZPŁ
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:11

Uchwała Nr 132/2019 ZPŁ
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:13

Uchwała Nr 133/2019 ZPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:16

Uchwała Nr 134/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:17

Uchwała Nr 135/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-05 10:19

Uchwała Nr 136/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:11

Uchwała Nr 137/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:17

Uchwała Nr 138/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:19

Uchwała Nr 139/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-06 09:23

Uchwała Nr 140/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum w Łowiczu o wyrażenie opinii w sprawie odwołania Pani Marzeny Kozaneckiej - Zwierz ze stanowiska dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:05

Uchwała Nr 141/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:11

Uchwała Nr 142/2019 ZPŁ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:14

Uchwała Nr 143/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 848/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:17

Uchwała Nr 144/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:24

Uchwała Nr 145/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Uchwalą Nr 846/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn.: ,,Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:28

Uchwała Nr 146/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn.: ,,Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:32

Uchwała Nr 147/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu do pracowni agrotroniki i pracowni silników ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:52

Uchwała Nr 148/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu do pracowni agrotroniki i pracowni silników ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:55

Uchwała Nr 149/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:59
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 10:59

Uchwała Nr 150/2019 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 11:01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 11:01

Uchwała Nr 151/2019 ZPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planu wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 11:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 11:04

Uchwała Nr 152/2019 ZPŁ
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania Ewy Bury ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 11:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-06-26 11:07

Uchwała Nr 153/2019 ZPŁ
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:40
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 14:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:42

Uchwała Nr 154/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:45

Uchwała Nr 155/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:49

Uchwała Nr 156/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 14:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:00

Uchwała Nr 157/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:03

Uchwała Nr 158/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:10

Uchwała Nr 159/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:20

Uchwała Nr 160/2019 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:26

Uchwała Nr 161/2019 ZPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XI/74/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:35

Uchwała Nr 162/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:37

Uchwała Nr 163/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:38

Uchwała Nr 164/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:40

Uchwała Nr 165/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:41

Uchwała Nr 166/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:43

Uchwała Nr 167/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:44

Uchwała Nr 168/2019 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:46

Uchwała Nr 169/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:49

Uchwała Nr 170/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:51

Uchwała Nr 171/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:54

Uchwała Nr 172/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego oraz Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami piwnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:56

Uchwała Nr 173/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:57

Uchwała Nr 174/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:59
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-05 15:59

Uchwała Nr 175/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:47

Uchwała Nr 176/2019 ZPŁ
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:50

Uchwała Nr 177/2019 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2019 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie dyrektora Muzeum w Łowiczu bez przeprowadzania konkursu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:53

Uchwała Nr 178/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 12:55

Uchwała Nr 179/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego Programu ,,Aktywna tablica".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:05

Uchwała Nr 180/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:07

Uchwała Nr 181/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego p.o. Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:09

Uchwała Nr 182/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:11

Uchwała Nr 183/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:14

Uchwała Nr 184/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:34

Uchwała Nr 185/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:36

Uchwała Nr 186/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 185/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:38

Uchwała Nr 187/2019 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:39

Uchwała Nr 188/2019 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:43

Uchwała Nr 189/2019 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:47

Uchwała Nr 190/2019 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:51

Uchwała Nr 191/2019 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 13:57

Uchwała Nr 192/2019 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego". 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 14:01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-22 14:01

Uchwała Nr 193/2019 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zwrócenia się do stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum w Łowiczu o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru powołania dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:16

Uchwała Nr 194/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 172/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego oraz Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami piwnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:21

Uchwała Nr 195/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:24
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 13:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:25

Uchwała Nr 196/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:29

Uchwała Nr 197/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:32

Uchwała Nr 198/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:36

Uchwała Nr 199/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:40

Uchwała Nr 200/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:41

Uchwała Nr 201/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 200/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:44

Uchwała Nr 202/2019 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 13:46

Uchwała Nr 203/2019 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 14:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-14 14:07

Uchwała Nr 204/2019 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 12:02
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-27 12:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 12:04

Uchwała Nr 205/2019 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek"  im. Krystyny Bochenek do reprezentowania Powiatu Łowickiego w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 12:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 12:16

Uchwała Nr 206/2019 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 12:21

Uchwała Nr 207/2019 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 13:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-27 13:18

Uchwała Nr 208/2019 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 207/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 13:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 13:43

Uchwała Nr 209/2019 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pt.: ,,Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 13:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 13:46

Uchwała Nr 210/2019 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pt.: ,,Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 13:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 13:49

Uchwała Nr 211/2019 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:23

Uchwała Nr 212/2019 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:26

Uchwała Nr 213/2019 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:30

Uchwała Nr 214/2019 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:33

Uchwała Nr 215/2019 ZPŁ
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:36

Uchwała Nr 216/2019 ZPŁ
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:41

Uchwała Nr 217/2019 ZPŁ
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV oraz sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:44

Uchwała Nr 218/2019 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 851/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania ,,Program Edukacji Ekologicznej pn. ,,WODA WSZECHOBECNA" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:46

Uchwała Nr 219/2019 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:49

Uchwała Nr 220/2019 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:51

Uchwała Nr 221/2019 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:53

Uchwała Nr 222/2019 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:54

Uchwała Nr 223/2019 ZPŁ
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:55

Uchwała Nr 224/2019 ZPŁ
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 14:58

Uchwała Nr 225/2019 ZPŁ
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2019 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 15:01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-08-29 15:01

Uchwała Nr 226/2019 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:19

Uchwała Nr 227/2019 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:30

Uchwała Nr 228/2019 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:33

Uchwała Nr 229/2019 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawi powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:34

Uchwała Nr 230/2019 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:37

Uchwała Nr 231/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:39

Uchwała Nr 232/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:40

Uchwała Nr 233/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:42

Uchwała Nr 234/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:45

Uchwała Nr 235/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:59
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 09:59

Uchwała Nr 236/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:01

Uchwała Nr 237/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 236/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:04

Uchwała Nr 238/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:06

Uchwała Nr 239/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:08

Uchwała Nr 240/2019 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:10

Uchwała Nr 241/2019 ZPŁ
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:12

Uchwała Nr 242/2019 ZPŁ
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:16

Uchwała Nr 243/2019 ZPŁ
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pt.: ,,Staże zawodowe w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:18

Uchwała Nr 244/2019 ZPŁ
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pt.: ,,Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP Nr 4 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:23

Uchwała Nr 245/2019 ZPŁ
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu pt. ,,Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-06 10:30

Uchwała Nr 246/2019 ZPŁ
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 12:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 12:54

Uchwała Nr 247/2019 ZPŁ
z dnia 05 września 2019 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 12:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 12:56

Uchwała Nr 248/2019 ZPŁ
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 12:59
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 12:59

Uchwała Nr 249/2019 ZPŁ
z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:11

Uchwała Nr 250/2019 ZPŁ
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:14

Uchwała Nr 251/2019 ZPŁ
z dnia 17 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 214/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:21

Uchwała Nr 252/2019 ZPŁ
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:31

Uchwała Nr 253/2019 ZPŁ
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:34

Uchwała Nr 254/2019 ZPŁ
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:36

Uchwała Nr 255/2019 ZPŁ
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:38

Uchwała Nr 256/2019 ZPŁ
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:41

Uchwała Nr 257/2019 ZPŁ
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:42

Uchwała Nr 258/2019 ZPŁ
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 257/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:45

Uchwała Nr 259/2019 ZPŁ
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:47

Uchwała Nr 260/2019 ZPŁ
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-26 13:51

Uchwała Nr 261/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kształcimy zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:14

Uchwała Nr 262/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Moje kompetencje - moja przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:34

Uchwała Nr 263/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:36

Uchwała Nr 264/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:42

Uchwała Nr 265/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:55

Uchwała Nr 266/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 09:58

Uchwała Nr 267/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 10:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 10:11

Uchwała Nr 268/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej ZSP Nr 2 CZK w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej ZSP Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 10:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 10:15

Uchwała Nr 269/2019 ZPŁ
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego oraz RTV w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 10:22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 10:23

Uchwała Nr 270/2019 ZPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:28

Uchwała Nr 271/2019 ZPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:30

Uchwała Nr 272/2019 ZPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 271/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:38

Uchwała Nr 273/2019 ZPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:39

Uchwała Nr 274/2019 ZPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:41

Uchwała Nr 275/2019 ZPŁ
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:44

Uchwała Nr 276/2019 ZPŁ
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:46

Uchwała Nr 277/2019 ZPŁ
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:48

Uchwała Nr 278/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość" w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:51

Uchwała Nr 279/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:53

Uchwała Nr 280/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu" w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:57

Uchwała Nr 281/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Eurostart - praktyki zawodowe uczniów" w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:00

Uchwała Nr 282/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:04

Uchwała Nr 283/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu Erasmus+.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:07

Uchwała Nr 284/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:13

Uchwała Nr 285/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad modernizacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na I piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:17

Uchwała Nr 286/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Nadzór inwestorski nad modernizacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:22

Uchwała Nr 287/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego p.o. Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:32

Uchwała Nr 288/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:34

Uchwała Nr 289/2019 ZPŁ
z dnia 02 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek do reprezentowania Powiatu Łowickiego w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:36

Uchwała Nr 290/2019 ZPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 07 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2685
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 13:38

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7063758
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 14:17

Stopka strony