Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr 23/2019 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:06

Uchwała Nr 24/2019 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:09

Uchwała Nr 25/2019 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:13

Uchwała Nr 26/2019 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:16

Uchwała Nr 27/2019 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-24 10:18

Uchwała Nr 28/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:51

Uchwała Nr 29/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:54

Uchwała Nr 30/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Edukacja Szkolna: Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 11:56

Uchwała Nr 31/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:00

Uchwała Nr 32/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna; Kształcenie i Szkolenie Zawodowe; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:02

Uchwała Nr 33/2019 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:04

Uchwała Nr 34/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-01-31 12:07

Uchwała Nr 35/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:11

Uchwała Nr 36/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolny kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:23

Uchwała Nr 37/2019 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:29

Uchwała Nr 38/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:31

Uchwała Nr 39/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:33

Uchwała Nr 40/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:42

Uchwała Nr 41/2019 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:45

Uchwała Nr 42/2019 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:47

Uchwała Nr 43/2019 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:49

Uchwała Nr 44/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-25 14:53

Uchwała Nr 45/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Wiem, umiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:49
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:49

Uchwała Nr 46/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:52

Uchwała Nr 47/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:57

Uchwała Nr 48/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu drogi na terenie Gminy Miasto Łowicz do kategorii dróg gminnych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 11:58

Uchwała Nr 49/2019 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2019 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:02

Uchwała Nr 50/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:04

Uchwała Nr 51/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:11

Uchwała Nr 52/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:13

Uchwała Nr 53/2019 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Łowickiego przy ul. Stanisławskiego 30.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:15

Uchwała Nr 54/2019 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:17

Uchwała Nr 55/2019 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie wyposażenia ambulansu wykonującego zadania z zakresu ratownictwa medycznego przez zespół specjalistyczny.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:21

Uchwała Nr 56/2019 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyposażenia pomieszczeń stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:00

Uchwała Nr 57/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:05

Uchwała Nr 58/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:06

Uchwała Nr 59/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 13:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:49

Uchwała Nr 60/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:51

Uchwała Nr 61/2019 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:54

Uchwała Nr 62/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 14:57

Uchwała Nr 63/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:00

Uchwała Nr 64/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:06

Uchwała Nr 65/2019 ZPŁ
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:09

Uchwała Nr 66/2019 ZPŁ
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:13

Uchwała Nr 67/2019 ZPŁ
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:15

Uchwała Nr 68/2019 ZPŁ
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:18

Uchwała Nr 69/2019 ZPŁ 
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:21

Uchwała Nr 70/2019 ZPŁ
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-20 15:24

Uchwała Nr 71/2019 ZPŁ
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:13

 O


Uchwała Nr 72/2019 ZPŁ
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:17

Uchwała Nr 73/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:19

Uchwała Nr 74/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 522/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łowickiego na lata 2017-2022 zmienioną Uchwałą Nr 683/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 lutego 2018 r.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:25

Uchwała Nr 75/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:32

Uchwała Nr 76/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:34

Uchwała Nr 77/2019 ZPŁ
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-28 14:52

Uchwała Nr 78/2019 ZPŁ
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wynagrodzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:25

Uchwała Nr 79/2019 ZPŁ
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:26

Uchwała Nr 80/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:32
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:37

Uchwała Nr 81/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:41

Uchwała Nr 82/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Łowickiego przy ul. Stanisławskiego 30.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:45

Uchwała Nr 83/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:48

Uchwała Nr 84/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 10:50

Uchwała Nr 85/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:50

Uchwała Nr 86/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:51

Uchwała Nr 87/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:54

Uchwała Nr 88/2019 ZPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:55

Uchwała Nr 89/2019 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:56

Uchwała Nr 90/2019 ZPŁ
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2019.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:57
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-11 11:58

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6399934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 09:08

Stopka strony