Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr III/32/2019 RPŁ
z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:31

Uchwała Nr IV/33/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:37

Uchwała Nr IV/34/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:40

Uchwała Nr IV/35/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:43

Uchwała Nr IV/36/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:44

Uchwała Nr IV/37/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:46

Uchwała Nr V/38/2019 RPŁ
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:30

Uchwała Nr V/39/2019 RPŁ
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:32

Uchwała Nr V/40/2019 RPŁ
z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:34
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-28 12:34

Uchwała Nr VI/41/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:33
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 10:33
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:33

Uchwała Nr VI/42/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej".

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:36

Uchwała Nr VI/43/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:37

Uchwała Nr VI/44/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:39

Uchwała Nr VI/45/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-03-29 10:41

Uchwała Nr VII/46/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 1310 E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice - granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.

 

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 08:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 08:53

Uchwała Nr VII/47/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2709E Złaków Kościelny - Złaków Borowy - Kiernozia - Witusza odcinek Kiernozia - Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:01

Uchwała Nr VII/48/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - Bełchów znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:23

Uchwała Nr VII/49/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2727E Złaków Kościelny - Mastki odcinek Złaków Kościelny - Przemysłów - Mastki znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:28

Uchwała Nr VII/50/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna - Łaźniki i drogą powiatową Nr 2730E Bąków Górny - Wiskienica odcinek Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:31

Uchwała Nr VII/51/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA LATA 2019-2028.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:39

Uchwała Nr VII/52/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:41
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:41

Uchwała Nr VII/53/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-11 09:43

Uchwała Nr VIII/54/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:48

Uchwała Nr VIII/55/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Kapituły Nagrody ,,Łowicka Róża" i jej składu osobowego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:50

Uchwała Nr VIII/56/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:52

Uchwała Nr VIII/57/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-30 15:57

Uchwała Nr IX/58/2019 RPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-31 09:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-31 09:50

Uchwała Nr IX/59/2019 RPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-31 09:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-31 09:52

Uchwała Nr IX/60/2019 RPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-31 09:54
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-05-31 09:54

Uchwała Nr X/61/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:37

Uchwała Nr X/62/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:40

Uchwała Nr X/63/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:44

Uchwała Nr X/64/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 08:48

Uchwała Nr XI/65/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:11

Uchwała Nr XI/66/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:13

Uchwała Nr XI/67/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:15

Uchwała Nr XI/68/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:21

Uchwała Nr XI/69/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:23

Uchwała Nr XI/70/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:26

Uchwała Nr XI/71/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:31

Uchwała Nr XI/72/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:40

Uchwała Nr XI/73/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:43
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:43

Uchwała Nr XI/74/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:44

Uchwała Nr XI/75/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:47
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-07-04 09:47

Uchwała Nr XII/76/2019 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:12

Uchwała Nr XII/77/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:15

Uchwała Nr XII/78/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:22

Uchwała Nr XII/79/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:28

Uchwała Nr XII/80/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:37
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:37

Uchwała Nr XII/81/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:44
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:44

Uchwała Nr XII/82/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:48

Uchwała Nr XII/83/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:50
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:50

Uchwała Nr XII/84/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:52
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:52

Uchwała Nr XII/85/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 09:56

Uchwała Nr XII/86/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:03

Uchwała Nr XII/87/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:26

Uchwała Nr XII/88/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:32
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 11:00
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:32

Uchwała Nr XII/89/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:36
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:36

Uchwała Nr XII/90/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:40
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:40

Uchwała Nr XII/91/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:42

Uchwała Nr XII/92/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:45

Uchwała Nr XII/93/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:49

Uchwała Nr XII/94/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:51
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:51

Uchwała Nr XII/95/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:53
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:53

Uchwała Nr XII/96/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:55
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:55

Uchwała Nr XII/97/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:56
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:56

Uchwała Nr XII/98/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:58
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-05 10:58

Uchwała Nr XIII/99/2019 RPŁ
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:35
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:36

Uchwała Nr XIII/100/2019 RPŁ
z dnia 11 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:38
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:38

Uchwała Nr XIV/101/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:39
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:39

Uchwała Nr XIV/102/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:42
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:42

Uchwała Nr XIV/103/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:45
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:45

Uchwała Nr XIV/104/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:46
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:46

Uchwała Nr XIV/105/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 201 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:48
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-30 13:48

Uchwała Nr XV/106/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2019 i 2020.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:04

Uchwała Nr XV/107/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:06

Uchwała Nr XV/108/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:08

Uchwała Nr XV/109/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-10-10 12:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1295
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 12:11

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7063829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 14:17

Stopka strony