Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zespół do spraw świadczeń

 • Justyna Haczykowska-Kotlarska - Kierownik Zespołu do spraw świadczeń, specjalista pracy socjalnej
  tel. +48 46 816 00 28, +48 46 837 03 44 wew. 26, adres e-mail: pcprlowicz@poczta.fm
 • Karolina Koprowska - referent
  tel. +48 46 834 03 44 wew. 25, adres e-mail: karolina.pcprlowicz@o2.pl
 • Natalia Gluba  - referent
  tel. +48 46 834 03 44 wew. 25, adres e-mail: pcprlowicz.gnatalia@o2.pl
 • Paulina Kostusiak - referent
  tel. +48 46 834 03 44 wew. 28, adres e-mail: paulina.pcprlowicz@o2.pl

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 12:53
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 11:28

Zadania zespołu do spraw świadczeń

Do zadań zespołu do spraw świadczeń należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych;
 2. przygotowywanie list wypłat dotyczących wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych;
 3. przygotowywanie umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka;
 4. prowadzenie postępowań w sprawie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 5. przygotowywanie decyzji i listy wypłat dotyczącej wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób pełnoletnich opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 7. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłat rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 8. prowadzenie postępowania w sprawie zwolnienia z opłaty rodziców biologicznych dzieci za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 9. prowadzenie postępowań zawiązanych z egzekucją ·w sprawie rodziców biologicznych, którzy uchylają się od ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 10. przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji, o zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 11. przygotowywanie i opracowywanie projektów porozumień w sprawie ponoszenia i zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu;
 12. sporządzanie dyspozycji dotyczących obciążania powiatów kosztami pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu;
 13. analizowanie projektów porozumień otrzymywanych z powiatów w sprawie ponoszenia i zwrotu kosztów utrzymania dzieci z Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;
 14. opiniowanie pod względem merytorycznym i finansowym not księgowych wystawianych przez powiaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 15. przygotowywanie dyspozycji w celu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;
 16. rozliczanie dotacji pomiędzy powiatami za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 17. prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 18. rozliczanie środków finansowych między Powiatem a gminą w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 19. przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawie dochodzenia od rodziców biologicznych świadczeń alimentacyjnych w imieniu dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 20. prowadzenie postępowań w sprawie umorzenia dochodzenia zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 21.  przygotowywanie wniosków egzekucyjnych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie wyegzekwowania zasądzonych alimentów od rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 22. składanie do prokuratora zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rodziców biologicznych, którzy uchylają się od płacenia alimentów na dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 23. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych;
 24. rozpoznawanie i bilansowanie oceny zasobów z zakresu pomocy społecznej;
 25. bieżące analizowanie wydatków finansowych na realizację w/w zadań;
 26. bieżące analizowanie dochodów finansowych;
 27. planowanie i angażowanie środków na realizację w/w zadań;
 28. przygotowywanie sprawozdawczości oraz obsługa programu do realizacji wypłacanych świadczeń pieniężnych.

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4591
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-22 11:28:42