Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zespół do spraw osób niepełnosprawnych, organizacyjnych i administracyjno – gospodarczych

Magdalena Nowak - starszy inspektor
tel. 46/837-03-44 wew. 23, adres e-mail: pfronlowicz@wp.pl, pfronlowicz@o2.pl

Ewelina Radosz - inspektor
tel.46/837-03-44, adres e-mail: ewelina.pcprlowicz@o2.pl

Sławomir Urbański - informatyk
tel. 46/830-01-77, 46/837-03-44 wew. 30, adres e-mail: pcprslawek@o2.pl

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 13:04
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 14:05

Zadania

Do zadań Zespołu do spraw obsługi osób niepełnosprawnych, organizacyjnych, administracyjno-gospodarczych i informatycznych należy w szczególności:

W zakresie do spraw obsługi osób niepełnosprawnych:

 1. prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w tym:
  1. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  3. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  4. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
 2. sporządzanie stosownych zestawień, sprawozdań oraz analiz dla potrzeb Centrum, Powiatu, Wojewody łódzkiego;
 3. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie realizowanych zadań;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych oraz pracującymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
 6. opracowanie i realizacja lokalnego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7.  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
  i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
  ;
 8. angażowanie środków finansowych z PFRON na realizację zadań;
 9. realizowanie programów celowych PFRON;
 10. opracowywanie i realizacja projektów z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych;
 11. programu pilotażowego PFRON „Aktywny Samorząd” oraz nowych programów w ramach realizacji zadań.

W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych Centrum;
 2. prowadzenie rejestru ewidencji pieczątek;
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 4. prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych przez Dyrektora;
 5. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Centrum;
 6. prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty i Dyrektora;
 7. prowadzenie rejestru wniosków na Zarząd i Rady Powiatu;
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji związanej
  z nadzorem i kontrolami;
 10. organizowanie prawidłowego obiegu pism i dokumentów Centrum, ewidencji i przechowywania dokumentacji.

W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i informatycznych:

 1. prowadzenie gospodarki związanej z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu biurowego;
 2. organizacja zakupów i zaopatrzenie w materiały biurowe komórek organizacyjnych Centrum
  z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność;
 3. prowadzenie i obsługa systemu informatycznego Centrum;
 4. administrowanie stroną internetową PCPR w Łowiczu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz elektroniczną skrzynką podawczą e-PUAP Centrum;
 5. prowadzeniem archiwum zakładowego Centrum.

 

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:50
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 09:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2956
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-09 14:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9566058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-09-26 12:15

Stopka strony