Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zespół do spraw osób niepełnosprawnych, organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 13:04
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 14:05

Zadania zespołu do spraw obsługi osób niepełnosprawnych, organizacyjnych, administracyjno-gospodarczych i informatycznych

Do zadań zespołu do spraw obsługi osób niepełnosprawnych, organizacyjnych, administracyjno-gospodarczych i informatycznych należy w szczególności:

 • w zakresie do spraw obsługi osób niepełnosprawnych:

  1. prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w tym:
   1. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
   2. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   3. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   4. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
  2. sporządzanie stosownych zestawień, sprawozdań oraz analiz dla potrzeb Centrum, Powiatu, Wojewody łódzkiego;
  3. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  4. kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie realizowanych zadań;
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych oraz pracującymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
  6. opracowanie i realizacja lokalnego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
  8. angażowanie środków finansowych z PFRON na realizację zadań;
  9. realizowanie programów celowych PFRON;
  10. opracowywanie i realizacja projektów z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych;
  11. programu pilotażowego PFRON „Aktywny Samorząd” oraz nowych programów w ramach realizacji zadań.
 • w zakresie spraw organizacyjnych:

  1. prowadzenie spraw kancelaryjnych Centrum;
  2. prowadzenie rejestru ewidencji pieczątek;
  3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
  4. prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych przez Dyrektora;
  5. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Centrum;
  6. prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty i Dyrektora;
  7. prowadzenie rejestru wniosków na Zarząd i Rady Powiatu;
  8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji związanej z nadzorem i kontrolami;
  10. organizowanie prawidłowego obiegu pism i dokumentów Centrum, ewidencji i przechowywania dokumentacji.
 • w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i informatycznych:

  1. prowadzenie gospodarki związanej z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu biurowego;
  2. organizacja zakupów i zaopatrzenie w materiały biurowe komórek organizacyjnych Centrum z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność;
  3. prowadzenie i obsługa systemu informatycznego Centrum;
  4. administrowanie stroną internetową PCPR w Łowiczu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz elektroniczną skrzynką podawczą e-PUAP Centrum;
  5. prowadzeniem archiwum zakładowego Centrum.

 

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:50
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 09:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-09 14:05:15