Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zespół do spraw finansów, kadr i płac

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 13:06

Zadania zespołu do spraw finansów, kadr i płac

Do zadań zespołu do spraw finansów, kadr i płac należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami;
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i dokumentacji finansowej dotyczących zasad prowadzenia (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych);
 3. opracowanie projektu budżetu Centrum i współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w tym zakresie;
 4. sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie wykonywania budżetu Centrum;
 5. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 7. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 8. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 9. prowadzenie dokumentów finansowo-księgowych w sposób zabezpieczający właściwy przebieg operacji gospodarczych i księgowych, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 10. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, a zwłaszcza:
  1. terminowe przekazywanie Dyrektorowi informacji finansowych,
  2. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  3. terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za mienie Centrum oraz jego ochronę;
 11. należyte przekazywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
 12. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne Centrum;
 13. analizowanie wykorzystania środków w ramach budżetu Centrum, a także środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki oraz bieżące informowanie o tym Dyrektora;
 14. prowadzenie wypłat świadczeń;
 15. wypłata świadczeń pracowniczych oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych;
 16. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu (bilans);
 17. wypłata świadczeń socjalnych pracowników Centrum i obsługi finansowo-księgowej w tym zakresie;
 18. nadzór finansowo-księgowy nad realizacją projektów Unijnych oraz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
 19. współpraca ze Skarbnikiem Powiatu;
 20. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Centrum w tym:
  1. prowadzenie list obecności,
  2. prowadzenie wyjść służbowych i prywatnych,
  3. przygotowywanie planów urlopowych;
 21. naliczanie świadczeń pracowniczych oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych;
 22. sporządzanie list płac;
 23. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących rozliczenia składek wszystkich pracowników i zleceniobiorców;
 24. prowadzenie postępowań w sprawie naboru pracowników na stanowiska pracy;
 25. prowadzenie służby przygotowawczej przyjętych pracowników;
 26. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do oceny okresowej pracowników;
 27. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników;
 28. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników;
 29. prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i przeciwpożarowych pracownika;
 30. przygotowywanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań;
 31. obsługa systemu kadrowo-płacowego.

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:48
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-22 09:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4097
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-22 09:53:46