Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zespół do spraw finansów, kadr i płac

Maria Boczek - główna księgowa
tel. 46/830-01-77, adres e-mail: pcprksiegowa@o2.pl

Iwona Sokół - referent
tel. 46/830-0177 wew. 30, adres e-mail: pcprlowicz.isokol@o2.pl

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 13:06

Zadania

Do zadań Zespołu do spraw finansów, kadr i płac należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej Centrum zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami;
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i dokumentacji finansowej dotyczących zasad prowadzenia (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych);
 3. opracowanie projektu budżetu Centrum i współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w tym zakresie;
 4. sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie wykonywania budżetu Centrum;
 5. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 9. prowadzenie dokumentów finansowo-księgowych w sposób zabezpieczający właściwy przebieg operacji gospodarczych i księgowych, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 10. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, a zwłaszcza:
  1. terminowe przekazywanie Dyrektorowi informacji finansowych,
  2. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  3. terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za mienie Centrum oraz jego ochronę;
 11. należyte przekazywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
 12. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne Centrum;
 13. analizowanie wykorzystania środków w ramach budżetu Centrum, a także środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki oraz bieżące informowanie o tym Dyrektora;
 14. prowadzenie wypłat świadczeń;
 15. naliczanie i wypłata świadczeń pracowniczych oraz należności wynikających
  z umów cywilnoprawnych;
 16. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu (bilans);
 17. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 18. wypłata świadczeń socjalnych pracowników Centrum i obsługi finansowo-księgowej w tym zakresie;
 19. nadzór finansowo-księgowy nad realizacją projektów Unijnych oraz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
 20. współpraca ze Skarbnikiem Powiatu;
 21. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Centrum.
 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-06 15:48

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6955329
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 17:01

Stopka strony