Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, reprezentowane przez Dyrektora PCPR w Łowiczu. Kontakt pod numerem telefonu 46/837-03-44, 830-01-77, lub adresem e-mail: pcprlowicz@wp.pl
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pani Karolina Koprowska, z którą można się kontaktować pod numerem telefonu 46/837-03-44, 830-01-77,  lub adresem e-mail: pcprlowicz@poczta.fm
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,  sprostowania danych osobowych na podstawie art. 126 RODO,. - ograniczenia nieprzetwarzana danych art. 18 RODO.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-07 09:40
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 09:43

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-05-07 09:43 przez Sławek Urbański (PCPR)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2599
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-07 09:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9467021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-17 15:41

Stopka strony