Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

MUZEUM W ŁOWICZU

Adres:Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz
Tel.: (046) 837 - 39 - 28
e-mail: sekretariat@muzeumlowicz.pl; adm-gosp@muzeumlowicz.pl; art-hist@muzeumlowicz.pl

www: www.muzeumlowicz.pl

Dyrektor Muzeum w Łowiczu:  Grzegorz Dębski

Muzeum w Łowiczu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Powiatu Łowickiego.
Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Muzeum realizuje następujące cele:
· gromadzi, przechowuje, konserwuje, inwentaryzuje, kataloguje i udostępnia dobra kultury oraz materiały ikonograficzne i dokumentacyjne i naukowo je opracowuje,
· przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,
· organizuje ekspozycje stałe, wystawy czasowe w kraju i za granicą,
· organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną oraz kulturalno – oświatową,
· użycza muzealia i przyjmuje w depozyt dobra kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· prowadzi badania naukowe w zakresie sztuk plastycznych, kultury artystycznej, muzealnictwa i konserwacji zabytków,
· opracowuje, publikuje i upowszechnia katalogi zbiorów, przewodniki wystaw, wyniki badań archeologicznych oraz wydawnictwa popularno – naukowe z zakresu swojej działalności,
· prowadzi praktyki muzealne,
· udostępnia zbiory do celów naukowych i oświatowych,
· prowadzi bibliotekę i archiwum,
· współpracuje z muzeami krajowymi i zagranicznymi,
· opracowuje opinie i oceny oraz udziela informacji, porad i pomocy w zakresie swojej działalności.

Muzeum w Łowiczu w swojej stałej ekspozycji posiada:
· SZTUKĘ BAROKU W POLSCE, która mieści się w dawnej kaplicy pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, patrona misjonarzy. Sklepienie wnętrza, zaprojektowanego przez Tylmana z Gameren, zdobią iluzjonistyczne freski Michała Anioła Palloniego (1637 - 1712). Ekspozycję tworzą również przykłady malarstwa, rzeźby, meblarstwa (m. in. szafy gdańskie, hamburskie) oraz rzemiosła artystycznego XVII - XIX w.
· HISTORIĘ MIASTA I REGIONU, dział im. Władysława Tarczyńskiego, który otwiera ekspozycja archeologiczna, obrazująca wszystkie epoki począwszy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny, a także powstanie i rozwój miasta Łowicza,
· ETNOGRAFIĘ KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO, gdzie znajdują się eksponaty etnograficzne z terenu Księstwa Łowickiego. Najstarsza część tej kolekcji pochodzi ze zbiorów Anieli Chmielińskiej, wielkiej miłośniczki i badaczki regionu. Wystawa etnograficzna prezentuje wszystkie aspekty kultury ludowej grupy etnicznej zwanej Księżakami Łowickimi. Znajdują się tu modele i fotogramy dotyczące budownictwa, narzędzia rolnicze, wyroby rzemiosła, niezwykle bogata kolekcja strojów ludowych, elementy dekoracyjne izb księżackich (np. wycinanki, pająki), przedmioty związane z kulturą duchową i obrzędowością. Dział etnograficzny posiada stałą ekspozycję plenerową przy Muzeum, którą tworzą: biała chałupa z 2 poł. XVIII w. wraz z budynkami gospodarczymi (obora, lamus) i zagroda zamknięta, tzw. okólnik, z poł. XIX w. Ekspozycji uzupełniona jest o sprzęty i narzędzia rolnicze oraz pojazdy używane w gospodarstwie wiejskim.

Muzeum w Łowiczu posiada również Skansen w Maurzycach, który jest położony w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa - Poznań. Od końca lat 70 gromadzi on zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Udostępniony do zwiedzania w połowie lat 80. Obecnie w skansenie znajduje się ponad 30 obiektów, które zlokalizowane są według planu zakładającego ukazanie dwóch układów przestrzennych: tzw. starej wsi występującej do poł. XIX w., o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym, oraz nowej wsi - ulicówki, powszechnej w II poł. XIX w.

Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115 oraz 730) Program działania Muzeum w Łowiczu będący załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łowickim a Panem Grzegorzem Dębskim – Dyrektorem Muzeum w Łowiczu podany zostaje do publicznej wiadomości.

Program w załączniku pdf

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Wróbel
  data wytworzenia: 03.07.2003
 • opublikował: Monika Szachogłuchowicz
  data publikacji: 2003-07-01 10:04
 • zmodyfikował: Monika Szachogłuchowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 14:07

Program działania Muzeum w Łowiczu

 • opublikował: Monika Szachogłuchowicz
  data publikacji: 2019-09-05 14:09

Opis strony

Redaktor: Monika Szachogłuchowicz - Muzeum w Łowiczu, tel. (046) 837 39 28, e-mail: ksiegowosc@muzeumlowicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13349
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-05 14:10

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7060763
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 14:17

Stopka strony