Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Adres: ul. Stanisławskiego 30A, 99-400 Łowicz

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy
Krystyna Nowińska - Świeszkowska 
tel. 46 830 00 93
pokój nr 1
 
Zastępca Dyrektora Wydziału 
Bożena Ryłek 
tel. 46 830 00 61
pokój nr 5
 
Punkt obsługi klienta
tel. 46 830 09 26
fax. 46 837 54 35
hol
 
Ewidencja gruntów i budynków
tel. 830 09 17, 830 04 71, 830 00 84
pokój nr 8
 
Udostępnianie materiałów z zasobu (wyrysy, kopie map sytuacyjnych i ewidencyjnych)
tel. 830 01 12
pokój nr 7
 
Zgałaszanie prac geodezyjnych
tel. 830 00 71
pokój nr 3
 
Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych
tel. 830 0061, 830 830 09 14
pokój nr 5
 
Akutalizacja powiatowych baz danych
tel. 830 0061, 830 830 09 14, 830 00 73
e-mail: rylek@powiatlowicki.pl
urszula.salamon@powiatlowicki.plfilip.jankowski@powiatlowicki.pl 
pokój nr 5 i nr 2
 
Postępowania administracyjne w sprawie zmian danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów
tel. 830 00 73
pokój nr 2
 
Koordynacja sytuowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel. 830 00 69
pokój nr 18
 
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
tel. 830 00 74
pokój nr 11
 
Gospodarka nieruchomościami Powiatu
tel. 830 09 11
e-mail: anna.kasinska@powiatlowicki.pl
pokój nr 11
 
 
Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw w obszarze geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, 
w szczególności z zakresu:

1)    prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wchodzącego 
w skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej tj. gromadzenie, aktualizacja, uzupełnianie, zabezpieczanie oraz wyłączanie materiałów z zasobu: 
a)    przyjmowanie do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b)    udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobu,
c)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
d)    tworzenie i udostępnianie standartowych opracowań kartograficznych;
2)    zakładania i modernizacji osnów szczegółowych;
3)    ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4)    prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
a)    okresowa i bieżąca aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków,
b)    udostępnianie informacji zawartej w operacie ewidencyjnym w formie wypisów 
z rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
c)    sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów 
i  budynków; 
5)    prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
6)    koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
7)    prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
8)    prowadzenia postępowań scaleniowych lub wymiennych;
9)    prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 

 

Podstawa prawna prowadzonych spraw z zakresu geodezji, kartografii i ewidencji gruntów i budynków:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. 14 kwietnia 2015.520)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.marca.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 17 kwietnia 2015.542)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 17 lipca 2001r.  w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001.84.911)
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013.1183)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012.1246)
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014.924)
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014.914)
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.( Dz.U. 2001.74.796)
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014.917)
10. Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.76.489 i zm. 2013.01.01)
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572)
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004.268.2663)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz.U. 1999.45.453)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 2010.201.1333)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995.25.133)
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada  2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno-geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011.279.1642)
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999.45.454)
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012.1247)
19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 2001.80.866)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012.199)
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2013.249)
22. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2014.1182, 2015.01.01 zm.)
23. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903 z póź.zm.),
24. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2013.707 z póź.zm.), 
25. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012.591 j.t póź.zm),
 
 
 
 
Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Geodezji i Kartografii zawarty jest w zakładce menu podmiotowego Jak załatwić sprawę w urzędzie w podkategorii Wydział Geodezji i Kartografii
 
 
Formularze w wersji papierowej można otrzymać w punkcie obsługi klienta, lub z poniższej listy pobrać do wydruku.

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej/zasdaniczej

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Zgłoszenie prac kartograficznych

Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

Wniosek o uwierzytenienie dokumentów na potrzeby postepowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej

Opis strony

Redaktor: Filip Jankowski - Wydział Geodezji i Kartografii

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16350
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-10 08:55

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4726194
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-16 10:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl