Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Metodologia procesu tworzenia Strategii Powiatu Łowickiego

Metodologia procesu tworzenia Strategii Powiatu Łowickiego została oparta na trzech podstawowych etapach. Należą do nich:

1 etap – diagnozowanie strategiczne, w którym przeprowadzana jest analiza ilościowa
i jakościowa zasobów, zjawisk i procesów zachodzących w diagnozowanym obszarze, analiza jego otoczenia, która ostatecznie pozwoli na zidentyfikowanie problemów rozwojowych
i wyznaczenie priorytetów rozwoju,

2 etap – wyznaczenie celów rozwojowych o charakterze strategicznym, sporządzenie priorytetów i programów rozwojowych,

3 etap – wdrażanie i zarządzanie strategią.

Na obecnym poziomie reformy ustrojowej, w przypadku powiatów, zasadnicze znaczenie mają etap diagnozowania strategicznego oraz etap wyznaczania priorytetów rozwoju. Etap pierwszy to ocena strategicznych grup problemów, będących w gestii powiatu, a także podstawowych procesów i zjawisk, które mają i będą mieć wpływ na rozwój w powiecie. Etap ten nosi nazwę diagnozowania strategicznego.
Aby właściwie dokonać analizy, a następnie zdiagnozować interesujące nas obszary problemowe, w celu określenia kierunków i priorytetów rozwojowych, został powołany Zespół Roboczy, w skład którego weszły osoby merytorycznie związane z badanymi obszarami i problemami. Etap diagnostyczny prac nad Strategią Powiatu Łowickiego zakończył się analizą SWOT, będącą kompleksowym podsumowaniem prowadzonych analiz oraz próbą usystematyzowania i zhierarchizowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, pod względem siły ich oddziaływania na kształtowanie dalszego rozwoju.

Drugi etap to wyznaczenie celów i priorytetów rozwojowych. Na podstawie zdiagnozowanych uwarunkowań, nakreślono misję rozwoju powiatu oraz zaproponowano możliwe i optymalne cele rozwoju, a także kierunki działań zmierzających do realizacji tych celów.

Trzeci etap, związany z wdrażaniem i zarządzaniem strategią, uwarunkowany jest właściwym poziomem finansowania instytucji i instrumentów związanych z jej realizacją.

Prace nad Strategią Powiatu Łowickiego prowadzone były między innymi metodą seminaryjną, przy współpracy konsultantów z Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych
i Edukacyjnych z przedstawicielami Zespołu Roboczego oraz Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego, koordynującego prace nad strategią.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-16 17:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-17 09:42

Opis strony

Redaktor: Rafał Pawłowski – Biuro Strategii, Programów Pomocowych i Inwestycji, tel. (46) 837 54 48, fax (46) 837 56 78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-07-17 09:42

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4858115
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 13:21

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl