Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie 8 sztuk tablic pamiątkowych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.2.28.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” - IZP.272.2.29.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” IZP.272.2.26.2019

„Dostawa dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG i torbami do transportu”

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Trojanowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za lata 2019 i 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za lata 2019 i 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Markiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-08 10:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-08 10:36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest na wykonanie 5 sztuk tablic informacyjnych wraz z ich dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.2.27.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.2.22.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.21.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.2.19.2019

 • logo2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: Organizacja imprezy plenerowej pn. „Folklor ludowy szyty na miarę” w Skansenie w Maurzycach w ramach projektu pn. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.17.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.17.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”. IZP.272.2.13.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2019/2020 z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.12.2019

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.4.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.2.11.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wykładzin dywanowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.8.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 oraz o zamknięciu zapytania ofertowego bez zawarcia umowy w zakresie zadania nr 1 w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię –- nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.7.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa naczyń, sztućców i akcesoriów kuchennych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.6.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa drobnego sprzętu AGD dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.3.2019

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.2.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: dostawa bielizny pościelowej i ręczników dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.2.1.2019

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest na dostawa wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.1.20.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostawą wyposażenia stacji kontroli pojazdów w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.1.19.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie analizy możliwości realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi dla  ZSP NR 4 w Łowiczu, na terenie działek o nr  2960/10, nr 2959/1 i  nr  2959/2  w  ramach zadania inwestycyjnego  pn.,, Budowa sali gimnastycznej dla  ZSP NR 4 w Łowiczu”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Autorską Pracownię Architektoniczną  Jarosław Śmigiera 
 ul. Dąbrowskiego 11/8
99-400 Łowicz

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była najkorzystniejsza oraz  spełnia wymagania Zamawiającego.  IZP.272.1.12.2018
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Błaszczyk
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Sławomir Błaszczyk
  data publikacji: 2018-08-31 13:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.1.13.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Renowacja siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – etap II, ułożenie wełny mineralnej z paroizolacją” - IZP.272.1.9.2018     

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego została złożona oferta  przez:

Zakład   Projektowo – Remontowy -Budowlany  Andrzej Malczyk 
 ul. Żołnierska 34;  
99-400 Łowicz

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Błaszczyk
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Sławomir Błaszczyk
  data publikacji: 2018-07-31 11:54

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jakw pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”  IZP.272.1.11.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.10.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest zadanie remontowe pn.: ,, Wymiana drzwi szklano-aluminiowych w ścianie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A ”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P  w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” -  IZP.272.1.7.2018

 

 • 14644

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.4.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.5.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie 8 sztuk tablic informacyjnych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.

 • -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót elektrycznych w zakresie rozbudowy i przebudowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.2.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa lodówek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa pompy endoskopowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: "Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: "Dostawa wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za 2016 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest sprzedaż wraz z dostawą odzieży medycznej dla lekarzy wyjazdowych.
Informacja o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy, którego przedmiotem jest
dostawa odzieży medycznej dla lekarzy wyjazdowych.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za 2015 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Gajda
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 11:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Gajda
   data wytworzenia: 2013-11-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-05 11:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2012 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
W wyniku zaproszenia do składania ofert (w drodze zapytania ofertowego) z dnia 07.02.2012 r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Łowickim w roku 2012 wybrano ofertę.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 130667
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-08 12:04:17