Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA KRAJOWE PRAWO JAZDY (WYMIANA POWROTNA)

Osoby odpowiedzialne:

Wiesława Szupiluk - inspektor w Wydziale Komunikacji; Mirosław Szrajbrowski - inspektor w Wydziale Komunikacji

Telefon: 46 854 94 68; 46 854 94 67

e-mail: kt@powiatlowicki.pl; km@powiatlowicki.pl

fax: 46 830 09 30

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy; 
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu  wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców - jeżeli jest wymagane;
  • kserokopia prawa jazdy;
  • dowód tożsamości lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały;
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Polski powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy 100,50zł (opłata komunikacyjna -100,00zł, opłata ewidencyjna - 0,50zł).

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

Nr konta bankowego na wpłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu nr: 22 9288 0001 0011 1924 2000 0020

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania i weryfikacji przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

Odbiór osobisty  lub możliwość przesłania dokumentu pocztą na wskazany adres.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

​Przy odbiorze dokumentu należy zwrócić wymieniany dokument.

Możliwość odbioru prawa jazdy można sprawdzić  tutaj.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierownia pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231).

Uwaga

Ze względu na skanowanie dokumentu wnioski o wydanie prawa jazdy należy pobrać w Wydziale Komunikacji.

drukuj

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1512
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-05 12:23

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4821733
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-18 22:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl