Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XXXI/178/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 08:58

Uchwała Nr XXXI/179/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Uchwała Nr XXXI/180/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Uchwała Nr XXXI/181/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Uchwała Nr XXXI/182/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Uchwała Nr XXXI/183/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Uchwała Nr XXXI/184/2017 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/138/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-06 15:24

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-06 15:23

Uchwała Nr XXXII/185/2017 RPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-08 14:08

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-08 14:08

Uchwała Nr XXXII/186/2017 RPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-08 14:08
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 14:09

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-08 14:08

Uchwała Nr XXXII/187/2017 RPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-08 14:08

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-08 14:08

Uchwała Nr XXXIII/188/2017 RPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Uchwała Nr XXXIII/189/2017 RPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 RPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Uchwała Nr XXXIII/191/2017 RPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Uchwała Nr XXXIII/192/2017 RPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 09:27

Uchwała Nr XXXIV/193/2017 RPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Uchwała Nr XXXIV/194/2017 RPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego z zakresu edukacji publicznej Miastu Zielona Góra.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Uchwała Nr XXXIV/195/2017 RPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Uchwała Nr XXXIV/196/2017 RPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 12:14

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 RPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im, Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-26 12:12

Uchwała Nr XXXV/198/2017 RPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Uchwała Nr XXXV/199/2017 RPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i uchylenia Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Uchwała Nr XXXV/200/2017 RPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Uchwała Nr XXXV/201/2017 RPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:59

Uchwała Nr XXXVI/202/2017 RPŁ 
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/203/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/204/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/205/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru - Wojewody Łódzkiego do postanowień § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/199/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i uchylenia Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 12:58

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/206/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w Łowiczu na terytorium Gminy Miasto Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/207/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargiwego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/208/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716 E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 12:58

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/209/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVI/210/2017 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 10:49

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-27 10:51

Uchwała Nr XXXVII/211/2017 RPŁ
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sośno.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-23 14:47

Uchwała Nr XXXVII/212/2017 RPŁ
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-23 14:47

Uchwała Nr XXXVII/213/2017 RPŁ
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-23 14:47

Uchwała Nr XXXVIII/214/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/172/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXVIII/215/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Umiem Więcej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17, Poddziałanie IX.1.1 ,,Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXVIII/216/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXVIII/217/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Na XXXVIII/219/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXVIII/220/2017 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXIX/221/2017 RPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie ,,Powiatowego programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXIX/222/2017 RPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXIX/223/2017 RPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XXXIX/224/2017 RPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

zmieniajaca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 10:20

Uchwała Nr XL/225/2017 RPŁ
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XL/226/2017 RPŁ
z dnia 25 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/227/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/228/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/229/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/230/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/231/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/232/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/233/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/234/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/235/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w Szkołę Policealną nr 1 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/236/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w Szkołę Policealną nr 2 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/237/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/238/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/239/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/240/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chąśno.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/241/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Domaniewice.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/242/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/243/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/244/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/245/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/246/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/247/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/248/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zduny.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/249/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/250/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017- 2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/251/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr I/5/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 12:15

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLI/252/2017 RPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 12:12

Uchwała Nr XLII/253/2017 RPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Uchwała Nr XLII/254/2017 RPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Uchwała Nr XLII/255/2017 RPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Uchwała Nr XLII/256/2017 RPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Uchwała Nr XLII/257/2017 RPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Uchwała Nr XLII/258/2017 RPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-18 14:56

Uchwała Nr XLIII/259/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Zlaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/260/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/261/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/262/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/263/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/264/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia ,,Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2017 - 2019''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/265/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/266/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/267/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/268/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/269/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/270/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/271/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Uchwała Nr XLIII/272/2017 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr I/5/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-10 11:56:02