Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 17.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie  Nowe Zduny  oznaczonej   nr 39/19  o powierzchni  502m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00026816/7 został zakończony pozytywnie.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10.341,-zł.

P. Gajda Jacek  zaoferował  cenę 10.451,-zł  (słownie zł: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 00/100) i został wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-05-25 08:39

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 17.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie  Nowe Zduny  oznaczonej   nr 39/20  o powierzchni  503m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00026816/7 został zakończony pozytywnie.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10.362,-zł.

P. Gajda Jacek  zaoferował  cenę 10.472,-zł  (słownie zł: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 00/100) i został wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-05-25 08:41

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 17.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie  Nowe Zduny  oznaczonej   nr 39/21  o powierzchni  582m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00026816/7 został zakończony pozytywnie.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 11.989,-zł.

P. Kowalska Anna  zaoferowała  cenę 12.109,-zł  (słownie zł: dwanaście tysięcy sto dziewięć 00/100) i została wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-05-25 08:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 17.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie  Nowe Zduny  oznaczonej   nr 39/22  o powierzchni  583m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00026816/7 został zakończony pozytywnie.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 12.010,-zł.

P. Florczak Wojciech  zaoferował  cenę 12.140,-zł  (słownie zł: dwanaście tysięcy sto czterdzieści 00/100) i został wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-05-25 08:43

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 17.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie  Nowe Zduny  oznaczonej   nr 39/23  o powierzchni  631m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00026816/7 został zakończony pozytywnie.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 12.999,-zł.

P. Makochan Ryszard  zaoferował  cenę 13.129,-zł  (słownie zł: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 00/100) i został wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-05-25 08:44

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 17.05.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej  w obrębie  Nowe Zduny  oznaczonej   nr 39/24  o powierzchni  449m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00026816/7 został zakończony pozytywnie.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 33.000,-zł.

P. Makochan Ryszard  zaoferował  cenę 33.330,-zł  (słownie zł: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 00/100) i został wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-05-25 08:45

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

 

     I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 26.04.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-04-26 14:01
 • zmodyfikował: Zbigniew Rybus
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 14:00

Starosta Łowicki informuje

drukuj (Starosta Łowicki informuje)

Starosta Łowicki informuje

drukuj (Starosta Łowicki informuje)

Starosta Łowicki ogłasza, że

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Nieborów  w obrębie Dzierzgówek oznaczonej nr dz. 208 o powierzchni 0.60 ha  dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD10 /00044183/4, wyznaczony na dzień 22 grudnia 2016r. został zakończony wynikiem negatywnym.

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-30 14:27

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

V ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 08.12.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 10:42
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 10:44

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 24.11.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 został zakończony negatywnie.
 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-05 12:28

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

IV ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 06.10.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-10-06 10:17
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 10:19

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza, że III ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 11.08.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

II ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 30.06.2016r. 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-07-18 09:06

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

II ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 23.06.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-06-30 14:50

Starosta Łowicki informuje

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 2 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiacej własność Skarbu Państwa,  położonej w Gminie Domaniewice, obręb Rogóźno Drugie oznaczonej nr  działki 24, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00027794/3  został zakończony pozytywnie.
Do przetargu dopuszczono  1 oferenta.
Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15 000 złotych. 
Wyłoniony  w drodze przetargu Zbigniew Grzegorz Sut  zaoferował  cenę 
( netto ) 15 150  złotych   (słownie : piętnaście tysięcy , sto pięćdziesiąt złotych )
Cena nabycia nieruchomości (brutto) wynosi  15 463,61  złotych  ( słownie: piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych, 61/100 ).

drukuj (Starosta Łowicki informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-06-10 12:31

Starosta Łowicki informuje

III ustny przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu w obrębie Kostka oznaczonej nr dz. 4670/1  o powierzchni 0,2307 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD10 /00000505/5, wyznaczony na dzień  2 czerwca  2016 r został zakończony wynikiem negatywnym.

drukuj (Starosta Łowicki informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-06-10 12:25

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 21.04.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-29 08:59

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 24.03.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-04-05 10:00

Starosta Łowicki ogłasza

I ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 21 stycznia 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Rogóźno Drugie,  oznaczonej nr  11, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/ 00027794/3 został zakończony pozytywnie.
W przetargu wzięła udział osoba fizyczna: Sławomir Wawrzyńczak . Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5.300,-zł. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca Sławomir Wawrzyńczak  zaoferował cenę 5.360,-zł  (słownie zł: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt  00/100). 
Cena nabycia nieruchomości (bruttto) wynosi 5.360,-zł (słownie zł.: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100). 

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-01-27 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-25 08:45

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4974490
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-18 15:50

Stopka strony