Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwały Rady Powiatu Łowickiego 2003 r. UCHWAŁA Nr X/60/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 09:15

UCHWAŁA Nr X/61/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64e położonym w obrębie Nowe Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 09:21

Uchwała Nr X/62/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 roku o zmianie uchwały Nr VII/ 40/2003 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:25

UCHWAŁA NR X/63/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:30

UCHWAŁA NR X/64/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 09:33

UCHWAŁA NR X/65/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:35

UCHWAŁA Nr X/66/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:37

UCHWAŁA NR X/67/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:38

UCHWAŁA NR X/68/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003 - 2005.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:40

UCHWAŁA Nr X/69/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:42

UCHWAŁA Nr X/70/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 roku w sprawie ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Łowickiego w zakresie rozpoczęcia procedury zmierzającej do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Bełchowie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:44

Uchwała Nr XI/71/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:47

UCHWAŁA Nr XI/72/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego położonej w Łowiczu przy ul. Składowej 19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 09:49

UCHWAŁA Nr XI/73/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Blich 11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:07

UCHWAŁA NR XI/74/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz pokrycia powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 10:09

UCHWAŁA NR XI/75/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:11

UCHWAŁA NR XI/76/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:12

Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany składników wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 10:14

UCHWAŁA Nr XII/78/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie likwidacji Szkoły Zasadniczej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 D.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-20 16:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:27

UCHWAŁA Nr XII/ 79/ 2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: likwidacji Technikum Zawodowego w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 6.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:37

UCHWAŁA Nr XII/80/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Zasadniczej i Technikum Zawodowego - szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:40

UCHWAŁA Nr XII/81/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Zasadniczej i dwóch Techników Zawodowych - szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:43

UCHWAŁA Nr XII /82/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Ogrodniczego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 08:46

UCHWAŁA Nr XII/83/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu Łowickiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 09:22

UCHWAŁA Nr XII/84/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na okres dłuższy niż 3 lata

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 09:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 09:37

UCHWAŁA Nr XII/85/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na okres dłuższy niż 3 lata

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 10:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 10:16

UCHWAŁA Nr XII/86/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego położonych w obrębie Nowe Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 10:18

UCHWAŁA Nr XII/87/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1387/5 na rzecz Powiatu Łowickiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW 30441

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-05-25 10:19

UCHWAŁA Nr XII/88/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 2003 r. zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Nr X/69/2003r. z dnia 10 września 2003 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:35

Uchwała Nr XII/ 89 /2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie przyznania nagrody dla Pana Jerzego Kuczyńskiego – Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:39

UCHWAŁA Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:42

UCHWAŁA NR XII/91/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/65/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:51

UCHWAŁA NR XII/92/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:55

UCHWAŁA NR XII/93/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania bilansu ZOZ w Łowiczu za rok 2003.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:57

UCHWAŁA Nr XIII/94/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 2003 r. zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Nr X/69/2003 z dnia 10 września 2003r oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/88/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 13:59

UCHWAŁA NR XIII/95/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:01

UCHWAŁA NR XIII/96/2003 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:05

UCHWAŁA Nr XIII/97/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 roku. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których zarządcą jest Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:14

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Monika Markus - Wydział Organizacyjny, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 59 02,
fax wew.105

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26831
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-14 09:06:40