Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

1. Bogusława Lisiewska – Podinspektor, pokój nr 15, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl.

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, rysunki, opłata skarbowa).

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzory dostępne na dole strony),
 • dokumenty potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • opłatę skarbową.

2. Miejsce składania dokumentów:

Pokój nr 15
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a
Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Wniosek można również złożyć poprzez system e-budownictwo.

3. Opłaty: brak opłaty za dokonanie zgłoszenia, opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

4. Termin załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy: stronie służy odwołanie od decyzji do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.

6. Dodatkowe informacje:
Inwestor, po zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach, np. ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

7. Podstawa prawna:

Art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 15:05
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 12:01

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 15:05

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .DOC

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 15:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 888
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-02-11 12:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9565463
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-09-23 15:58

Stopka strony