Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XVI/99/2016 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porzadku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2016-2018 ,,Razem Bezpieczniej''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Uchwała Nr XVI/100/2016 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Uchwała Nr XVI/101/2016 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Uchwała Nr XVI/102/2016 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Uchwała Nr XVI/103/2016 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Uchwała Nr XVI/104/2016 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-02-02 10:45

Uchwała Nr XVII/105/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/106/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/107/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/108/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości użytkowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/109/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rodzina z przyszłością'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego konkurs RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/110/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2016-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/111/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752 E Łowicz - Polesie - Stachlew odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713 E Wszeliwy - Błędów - Łowiczu odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/112/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2741 E Traby - Podlas - Skaratki odcinek Traby - Skaratki, nr 2743 E Łuby Bielawskie - Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744 E Psary - Traby na terenie gminy Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVII/113/2016 RPŁ
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-02 13:39

Uchwała Nr XVIII/114/2016 RPŁ
z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miasto Łowicz fragmentów pasów drogowych dróg powiatowych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:40

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-03-24 14:40

Uchwała Nr XIX/115/2016 RPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr XIX/116/2016 RPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr XIX/117/2016 RPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr XIX/118/2016 RPŁ
w sprawie 30 marca 2016 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr XIX/119/2016 RPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr XIX/120/2016 RPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr XIX/121/2016 RPŁ
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-04-07 15:33

Uchwała Nr 122/2016 ZPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Uchwała Nr XX/123/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Uchwała Nr XX/124/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Uchwała Nr XX/125/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: ,,Stawiamy na zawodowców''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Uchwała Nr XXX/126/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Uchwała Nr XX/127/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek'' im. Krystyny Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-16 14:01

Uchwała Nr XXX/128/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chąśno''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Uchwała Nr XX/129/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Uchwała Nr XX/130/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Uchwała Nr XX/131/2016 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-05-17 13:23

Uchwała Nr XXI/132/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/133/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/134/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/135/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 2752 E ul. 1-go Maja w Łowiczu na terytorium Gminy Miasto Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/136/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru - Wojewody Łódzkiego do postanowień Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/137/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/138/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXI/139/2016 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 19 maja 2016 r. o nr PNK-I:4131.316.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/129/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/96/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-06-24 12:44

Uchwała Nr XXII/140/2016 RPŁ
z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 11:42

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-07-28 11:42

Uchwałą Nr XXIII/141/2016 RPŁ
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:58

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:58

Uchwała Nr XXIII/142/2016 RPŁ
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:58

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-08-12 08:58

Uchwała Nr XXIV/143/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/2016/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/144/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/145/2016 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2016 r.

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/146/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/147/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Mysłaków.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 13:49

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/148/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/149/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/149/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/150/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/151/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXIV/152/2016 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-07 13:44

Uchwała Nr XXV/153/2016 RPŁ
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu realizacji projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-21 09:21

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-21 09:21

Uchwała Nr XXV/154/2016 RPŁ
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-21 09:21

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-21 09:21

Uchwała Nr XXVI/155/2016 RPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 września 2016 roku o nr PNIK-I.4131.72.2016 o wszęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Uchwała Nr XXVI/156/2016 RPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Uchwała Nr XXVI/157/2016 RPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Uchwała Nr XXVI/158/2016 RPŁ
z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-09-30 08:42

Uchwała Nr XXVII/159/2016 RPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2016.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:43

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54

Uchwała Nr XXVII/160/2016 RPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:43

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54

Uchwała Nr XXVII/161/2016 RPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego na rzecz Gminy Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54

Uchwała Nr XXVII/162/2016 RPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54

Uchwała Nr XXVII/163/2016 RPŁ
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-10-31 13:54

Uchwała Nr XXVIII/164/2016 RPŁ
z dnia 28 listopada 2016 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-4131.241.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 14:43

Uchwała Nr XXVIII/165/2016 RPŁ
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 14:43

Uchwała Nr XXVIII/166/2016 RPŁ
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-06 14:43

Uchwała Nr XXIX/167/2016 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 - 2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:46

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/168/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:46

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/169/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:46

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/170/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:46

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/171/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2016 roku stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/172/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/173/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/174/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/175/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/176/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

Uchwała Nr XXX/177/2016 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-12-30 08:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15518
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 08:48:43