Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami) organ właściwy do wydania decyzji:

 • o pozwoleniu na budowę,
 • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • o pozwoleniu na wznowienie robt budowlanych,
 • o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
 • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
   

dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Łowickiego podaje poniżej informacje o wydanych decyzjach:

1. Pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Łyszkowice EW 7, EW 8, EW 9.
2. Pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Łyszkowice EW 10.
3. Pozwolenie na budowe budynku tuczarni.
4. Pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Łyszkowice EW 11.

5. Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej.
6. Pozwolenie na z
mianę sposobu użytkowania części gospodarczej budynku gospodarczo-socjalnego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz punktem przetwarzania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych
.
7. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - kurnika.

8. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego.
9. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - kurnika.

10. Pozwolenie na budowę budynków inwentarskich - kurników.
11. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni.

12. Pozwolenie na budowę przepustu/mostu dla ruchu kołowego nad rzeką Bobrówką.
13. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - kurników.
14. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni.
15. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni.

16. Pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej.
17. Pozwolenie na budowe elektrowni wiatrowej.
18. Pozwolenie na budowe elektrowni wiatrowej.
19. Pozwolenie na budowe elektrowni wiatrowej.
20. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej.
21. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego - chlewni.
22. Informacja o wydaniu decyzji Silownie Wiatrowe S. A.
23. Informacja o wydanej decyzji - Andrzej Siekiera
24. Informacja o wydanej decyzji - biogazownia
25. Informacja o wydanej decyzji- Takeda

26. Pozwolenie na budowę budynków inwentarskich - kurników.
27. Pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego.
28. Pozwolenie na budowę bazy transportowej.
29. Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej.
30. Pozwolenie na budowę Regionalnego Zagładu Zagospodarowania Odpadami w Piaskach Bankowych.
31. Pozwolenie na budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w miejscowości Traby.
32. Pozwolenie na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Łowicz 2-Głowno - etap IV - teren gminy Łyszkowice. 
33. Pozwolenie na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Łowicz 2-Głowno - etap  V - teren gminy Łowicz.
34. Pozwolenie na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Łowicz 2-Głowno - etap  III - teren gminy Domaniewice.
35. Pozwolenie na przebudowę budynku gospodarczego ze zmiana sposobu użytkowania na budynek inwentarski - Strzebieszew, gm. Domaniewice.
36. Pozwolenia na budowę trzech budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie 480 DJP  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - położonych w miejscowości Marywil, gm. Bielawy
37. Informacja o wydaniu decyzji rozbudowa budynku inwentarskiego
38. Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego dla chowu trzody chlewnej, trzech silosów zbożowych i zbiornika na ścieki, na działce o nr ewid. 244 położonej w miejscowości Różyce 78, gm. Kocierzew Płd.
39. Decyzja Starosty Łowickiego nr 286/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sobota, gm. Bielawy
40. Informacja o wydanej decyzji dot. wycofania wniosku wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr LOW4460B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 180/3 położonej w miejscowości Kocierzew Południowy
41. 
Informacja o wydaniu decyzji na budowę biogazowni na działkach o nr ewid. 486, 487, 232 położonych w jednostce ewidencyjnej Kocierzew, obręb Wicie.
42. Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2016-02-18 09:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-27 15:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-27 15:33

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9566062
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-09-26 12:15

Stopka strony