Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

INFORMACJA O WYDANYCH DECYZJACH O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji:

 1. o pozwoleniu na budowę,
 2. ​o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 3. o pozwoleniu na wznowienie robt budowlanych,
 4. o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
 5. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2022-12-20 08:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-20 08:23:42