Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 602/2021 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr XXX/223/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:42

Uchwała Nr 603/2021 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:45

Uchwała Nr 604/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:49

Uchwała Nr 605/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie odwołania Doroty Zielińskiej ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:56

Uchwała Nr 606/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:59

Uchwała Nr 607/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:01

Uchwała Nr 608/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:03

Uchwała Nr 609/2021 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:05

Uchwała Nr 610/2021 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2021 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:08

Uchwała Nr 611/2021 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/237/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:03

Uchwała Nr 612/2021 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:23

Uchwała Nr 613/2021 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 612/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:26

Uchwała Nr 614/2021 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:29

Uchwała Nr 615/2021 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:31

Uchwała Nr 616/2021 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-18 10:47

Uchwała Nr 617/2021 ZPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/244/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:04

Uchwała Nr 618/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:07

Uchwała Nr 619/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:09

Uchwała Nr 620/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:10

Uchwała Nr 621/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 620/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:14

Uchwała Nr 622/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:16

Uchwała Nr 623/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:19

Uchwała Nr 624/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:21

Uchwała Nr 625/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:37

Uchwała Nr 626/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:38

Uchwała Nr 627/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:40

Uchwała Nr 628/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:42

Uchwała Nr 629/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:43

Uchwala Nr 630/2021 ZPŁ
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Prus - Miterka
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-04-12 15:47

Uchwała Nr 631/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:49

Uchwała Nr 632/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:51

Uchwała Nr 633/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:55

Uchwała Nr 634/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie otwartego naboru partnerów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:44

Uchwała Nr 635/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu tomografu komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sn.1CC09X2523) przekazanego do ZOZ w nieodpłatne użytkowanie na podstawie Uchwały Nr 419/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:48

Uchwała Nr 636/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:50

Uchwała Nr 637/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:52

Uchwała Nr 638/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/251/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:55

Uchwała Nr 639/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:57

Uchwała Nr 640/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 639/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:59

Uchwała Nr 641/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:00

Uchwała Nr 642/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:02

Uchwała Nr 643/2021 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:01

Uchwała Nr 644/2021 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:02

Uchwała Nr 645/2021 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:04

Uchwała Nr 646/2021 ZPŁ
z dnia 09 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyeksploatowanego sprzętu medycznego w postaci tomografu komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sn. 1CC09X2523) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:06

Uchwała Nr 647/2021 ZPŁ
z dnia 09 kwietnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-09
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2021-04-16 16:03

Uchwała Nr 648/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2021-04-16 16:18

Uchwała Nr 649/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:02

Uchwała Nr 650/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:04

Uchwała Nr 651/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:07

Uchwała Nr 652/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera/Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:09

Uchwała Nr 653/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:48

Uchwała Nr 654/2021 ZPŁ
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:50

Uchwała Nr 655/2021 ZPŁ
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 654/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:52

Uchwała Nr 656/2021 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt.: ,,Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" przygotowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie Nr RPLD.09.02.01-OP.01-10-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:57

Uchwała Nr 657/2021 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 17:00

Uchwała Nr 658/2021 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu określającego zasady, sposób i tryb przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 17:03

Uchwała Nr 659/2021 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-05 15:09

Uchwała Nr 660/2021 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planu wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/255/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-05 15:30

Uchwała Nr 661/2021 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-05 15:32

Uchwała Nr 662/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Jerzemu Kwaśniewskiemu wykonującemu zawód w Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka Sp. k., ul. Jaracza 10/5, 00-378 Warszawa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 09:40

Uchwała Nr 663/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 09:52

Uchwała Nr 664/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 10:01

Uchwała Nr 665/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 10:05

Uchwała Nr 666/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 10:09

Uchwała Nr 667/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:29

Uchwała Nr 668/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 667/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:32

Uchwała Nr 669/2021 ZPŁ
z dnia 14 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:35

Uchwała Nr 670/2021 ZPŁ
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:38

Uchwała Nr 671/2021 ZPŁ
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:40

Uchwała Nr 672/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:47

Uchwała Nr 673/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:49

Uchwała Nr 674/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:55

Uchwała Nr 675/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 674/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:57

Uchwała Nr 676/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:59

Uchwała Nr 677/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 09:01

Uchwała Nr 678/2021 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Termomodernizacja budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 09:03

Uchwała Nr 679/2021 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-11 09:38

Uchwała Nr 680/2021 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Wojciecha Balei ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-11 09:41

Uchwała Nr 681/2021 ZPŁ
z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 09:55

Uchwała Nr 682/2021 ZPŁ
z dnia 04 czerwca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 681/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:07

Uchwała Nr 683/2021 ZPŁ
z dnia 04 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:13

Uchwała Nr 684/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:15

Uchwała Nr 685/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:18

Uchwała Nr 686/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:21

Uchwała Nr 687/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:23

Uchwała Nr 688/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:25

Uchwała Nr 689/2021 ZPŁ
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-28 12:03

Uchwała Nr 690/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:07

Uchwała Nr 691/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:10

Uchwała Nr 692/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałę Nr XXXVIII/268/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:13

Uchwała Nr 693/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:16

Uchwała Nr 694/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 693/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:21

Uchwała Nr 695/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:23

Uchwała Nr 696/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:26

Uchwała Nr 697/2021 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 21 lipca 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:28

Uchwała Nr 698/2021 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2021 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 14:54

Uchwała Nr 699/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 14:56

Uchwała Nr 700/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 697/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 21 lipca 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 14:58

Uchwała Nr 701/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:02

Uchwała Nr 702/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:05

Uchwała Nr 703/2021 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:07

Uchwała Nr 704/2021 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 703/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:09

Uchwała Nr 705/2021 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 10:54

Uchwała Nr 706/2021 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Łowickiemu Piotrowi Malczykowi do podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 10:58

Uchwała Nr 707/2021 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:02

Uchwała Nr 708/2021 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:05

Uchwała Nr 709/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:07

Uchwała Nr 710/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:09

Uchwała Nr 711/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-30 11:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8532018
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-30 14:36

Stopka strony