Ścieżka nawigacyjna

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie przywrócenia działalności nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego

Metryka

 • opublikował: Marcel Kacprzak
  data publikacji: 2021-05-24 14:54

Tymczasowe zawieszenie bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2021-03-12 12:58
 • zmodyfikował: Dorota Kirej
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 13:07

Nieodpłatna pomocy prawna i poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2021-02-01 07:40

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-12-03 13:53

Informacja o zawieszeniu bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-11-10 09:08

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniujacej oferty złożone na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-11-04 13:17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-11-03
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-11-03 12:41

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-09-03 09:40

Nowy numer telefonu do zapisów nieodpłatnej pomocy prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-08-05 13:51

Przywrócenie działalności punktów npp i npo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2020-06-19
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2020-06-19 14:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2020-06-19
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2020-06-19 14:25

Zmiany dotyczące świadczenia npp i npo na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-05-27 10:35

Przekazanie opinii o udzielonej pomocy prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-05-27 10:29
Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem COVID-19

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostepnych dla mieszkanców Powiatu Łowickiego w 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-01-07 13:15
 • zmodyfikował: Dorota Kirej
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 13:33

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo bywatelskie na terenie Powiatu Łowickiego w 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2020-01-07 13:05

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ŁOWICKIEGO W 2019 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Jednostka prowadząca

radcy prawni/adwokaci

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Paulina Korbel

 

 

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

(siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnopsprawności
)

 

pon. i pt. – godz. 8.00-12.00 oraz

wybrane czw. –  godz. 8.00-12.00 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

 

46 854-94-74

 

Wiktor Antosik

 

 

 

 

 

Paweł Bohatyrewicz

 

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

(siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnopsprawności
)

 

 

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

(wtorek-siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; czwartek-siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnopsprawności
)

 

śr. –  godz. 8.00 – 12.00 oraz

wybrane czw. –  godz. 8.00-12.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

wt. -  godz. 8.00 – 12.00 oraz

wybrane czw. –  godz. 8.00-12.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

 

 

 

 

 

 

46 854-94-74

 

 

Caritas Diecezji

Łowickiej

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

 (siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnopsprawności)

pon.- pt. – godz. 12.00-16.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

46 854-94-74

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do   podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub
 2. spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu   problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu   działania i pomoc w jego realizacji.
 3. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych  oraz zabezpieczenia społecznego.

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Caritas Diecezji

Łowickiej

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

(siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnopsprawności)

pon.- pt. – godz. 8.00-12.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

 

46 854-94-74

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 46 854-94-74,

w dni powszednie w godzinach 8.00-15.30 lub drogą e-mailową:  dorota.kirej@powiatlowicki.pl

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ .

drukuj (NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ŁOWICKIEGO W 2019 ROKU)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2018-12-31 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-04 13:58

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-24 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 10:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-24 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14054
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-24 14:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8766201
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony