Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XXXIV/227/2013 RPŁ
z dnia 14 stycznia 2013 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 11:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 11:36

Uchwała Nr XXXIV/228/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-10-19 15:35

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 11:58

Uchwała Nr XXXV/229/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:13

Uchwała Nr XXXV/230/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:19

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:20

Uchwała Nr XXXV/231/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:28

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:29

Uchwała Nr XXXV/232/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2013 - 2015 ,,Razem Bezpieczniej''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:39

Uchwała Nr XXXV/233/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:43

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:43

Uchwała Nr XXXV/234/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:48

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:48

Uchwała Nr XXXV/235/2013 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:51

Uchwała Nr XXXV/236/2013 RPŁ
z dnia 06 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:56

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 12:56

Uchwała Nr XXXV/237/2013 RPŁ
 z dnia 06 lutego 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 13:04

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-12 13:05

Uchwała Nr XXXVI/238/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:28

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:28

Uchwała Nr XXXVI/239/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:47

Uchwała Nr XXXVI/240/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:50

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:50

Uchwała Nr XXXVI/241/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:53

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:53

Uchwała Nr XXXVI/242/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753 E na odcinku 84 m ( fragment ulicy Warszawskiej ).

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:57

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 14:57

Uchwała Nr XXXVI/243/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 - 2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:00

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:00

Uchwała Nr XXXVI/244/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:03

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:03

Uchwała Nr XXXVI/245/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:06

Uchwała Nr XXXVI/246/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmianu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:09

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:09

Uchwała Nr XXXVI/247/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:12

Uchwała Nr XXXVI/248/2013 RPŁ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-02-27 15:15

Uchwała Nr XXXVII/249/2013 RPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 - 2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 12:58

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 12:58

Uchwała Nr XXXVII/250/2013 RPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.
 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:04

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:04

Uchwała Nr XXXVII/251/2013 RPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:08

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:08

Uchwała Nr XXXVII/252/2013 RPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:11

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:11

Uchwała Nr XXXVII/253/2013 RPŁ
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody ,, Łowicka Róża '' i jej składu osobowego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-03-28 13:15

Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:39

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:39

Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 RPŁ
z dnia 26 kwietniu 2013 r
.
w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:42

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:42

Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dala Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:47

Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-04-30 08:51

Uchwała Nr XXXIX/258/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2012 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:06

Uchwała Nr XXXIX/259/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:13

Uchwała Nr XXXIX/260/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:16
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-01 15:17

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:17

Uchwała Nr XXXIX/261/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:22

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:23

Uchwała Nr XXXIX/262/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:26

Uchwała Nr XXXIX/263/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:29

Uchwała Nr XXXIX/264/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:30

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:31

Uchwała Nr XXXIX/265/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:33

Uchwała Nr XXXIX/266/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2012 RPŁ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:36

Uchwała Nr XXXIX/267/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: ''Powiatowa Bursa w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:39

Uchwała Nr XXXIX/268/2013 RPŁ
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:41

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:41

Uchwała Nr XL/269/2013 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. ''Produkcja biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na dodatkową działalność gospodarczą na terenach wiejskich'' w ramach programu ,, Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:45

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:45

Uchwała Nr XL/270/2013 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:48

Uchwała Nr XL/271/2013 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:50

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:50

Uchwała Nr XL/272/2013 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:52

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-07-01 15:52

Uchwała Nr XLI/273/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:46

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:46

Uchwała Nr XLI/274/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:51

Uchwała Nr XLI/275/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753 E odcinek 84 m (fragment ulicy Warszawskiej w Łowiczu).

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:55

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 11:55

Uchwała Nr XLI/276/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Guźnia oraz udzielenia dotacji prze Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:04

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:05

Uchwała Nr XLI/277/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie służebności gruntowej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:08

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:08

Uchwała Nr XLI/278/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:16

Uchwała Nr XLI/279/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium  za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:21

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:21

Uchwała Nr XLI/280/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:23

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:24

Uchwała Nr XLI/281/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:26

Uchwała Nr XLI/282/2013 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: ,,Powiatowa Bursa w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:28

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-09-03 12:28

Uchwała Nr XLII/283/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:48

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:49

Uchwała Nr XLII/284/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:51

Uchwała Nr XLII/285/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:54

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:54

Uchwała Nr XLII/286/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:57

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 09:57

Uchwała Nr XLII/287/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2716 E znajdującym się w obrębie granic administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 10:00

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 10:00

Uchwała Nr XLII/288/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E znajdującym się w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 10:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 10:08

Uchwała Nr XLII/289/2013 RPŁ
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 10:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-10-08 10:14

Uchwała Nr XLIII/290/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. ,,Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 11:49

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 11:49

Uchwała Nr XLIII/291/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. ,,Staże zawodowe - szansą na dobrą pracę'' w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 11:54

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 11:54

Uchwała Nr XLIII/292/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 13:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 13:51

Uchwała Nr XLIII/293/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 13:55

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 13:55

Uchwała Nr XLIII/294/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2013.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 13:58

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 13:58

Uchwała Nr XLIII/295/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 14:03

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 14:03

Uchwała Nr XLIII/296/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:04

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:05

Uchwała Nr XLIII/297/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:08

Uchwała Nr XLIII/298/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:10

Uchwała Nr XLIII/299/2013 RPŁ
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-11-13 15:13

Uchwała Nr XLIV/300/2013 RPŁ
z dnia 12 listopada 2013 r.

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753 E odcinek 84 m (fragment ulicy Warszawskiej w Łowiczu).

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 08:59

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 08:59

Uchwała Nr 301/2013 RPŁ
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:03

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:03

Uchwała Nr XLIV/302/2013 RPŁ
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:07

Uchwała Nr XLV/303/2013 RPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVII/251/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:12

Uchwała Nr XLV/304/013 RPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:15

Uchwała Nr XLV/305/2013 RPŁ
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:18

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-12 09:18

Uchwała Nr XLVI/306/2013 RPŁ
z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/297/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:42

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:43

Uchwała Nr XLVI/307/2013 RPŁ
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:45

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:45

Uchwała Nr XLVI/308/2013 RPŁ
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2013-12-23 14:47

Uchwała Nr XLVII/309/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:10

Uchwała Nr XLVII/310/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:12
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-17 13:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:13

Uchwała Nr XLVII/311/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:16

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:16

Uchwała Nr XLVII/312/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża'' zmienionej uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:20

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:20

Uchwała Nr XLVII/313/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego'' zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXIX/214/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:25

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:27

Uchwała Nr XLVII/314/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:29

Uchwała Nr XLVII/315/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:32

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:32

Uchwała Nr XLVII/316/2013 RPŁ
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:37

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-01-17 13:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7263
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 08:38:21