Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

UWAGA!

Opłatę skarbową oraz opłatę za pełnomocnictwo należy uiszczać na rachunek bankowy

Urzędu Miejskiego w Łowiczu nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380

 

Bankową obsługę budżetu Powiatu Łowickiego prowadzi Bank:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Starościńska 1, 99-400 Łowicz

według rachunków bankowych:

 

91 1600 1462 1823 7965 3000 0003 - Rachunek Bieżący - dochody budżetowe

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • wpływów z opłaty komunikacyjnej (za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, czasowe pozwolenia), 
 • opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych),
 • grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 • opłat za wydane dzienników budowy, kart wędkarskich,
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 • sprzedaży składników majątkowych.

 

64 1600 1462 1823 7965 3000 0004 - Rachunek Bieżący - grunty Skarbu Państwa

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, 
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 • sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

 

10 1600 1462 1823 7965 3000 0006 - Rachunek Bieżący - karta parkingowa

           Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej

 

37 1600 1462 1823 7965 3000 0005 - Rachunek Bieżący - depozyt

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • wadium,
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

 

07 1600 1462 1823 7960 4000 0001 - Rachunek Bieżący Powiatu Łowickiego

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • dotacji,
 • subwencji ogólnych z budżetu państwa, 
 • podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 • dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 • opłat, grzywien i kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za korzystanie ze środowiska).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wężowska
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Ilona Wężowska
  data publikacji: 2015-05-19 13:59
 • zmodyfikował: Katarzyna Markiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 10:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-15 10:43:01