Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Rachunki bankowe

Treść strony

Bankową obsługę prowadzi:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział Łowicz

ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz

według rachunków bankowych:

 

22 9288 0001 0011 1924 2000 0020 - Rachunek Bieżący - dochody budżetowe

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • wpływów z opłaty komunikacyjnej (za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, czasowe pozwolenia), 
 • opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych),
 • grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 • opłat za wydane dzienników budowy, kart wędkarskich,
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 • wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 • sprzedaży składników majątkowych.

 

43 9288 0001 0011 1924 2000 0030 - Rachunek Bieżący - grunty Skarbu Państwa 

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, 
 • najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 • sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

 

93 9288 0001 0011 1924 2000 0100 - Rachunek Bieżący - karta parkingowa

           Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej

 

85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 - Rachunek Bieżący  - depozyt

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • wadium,
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

 

67 9288 0001 0055 5555 2000 0010 - Rachunek Bieżący Powiatu Łowickiego

Rachunek służy do dokonywania wpłat z tytułu:

 • dotacji,
 • subwencji ogólnych z budżetu państwa, 
 • podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 • dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 • opłat, grzywien i kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za korzystanie ze środowiska).

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wężowska
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Ilona Wężowska
  data publikacji: 2015-05-19 13:59
 • zmodyfikował: Izabela Szymkowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3795
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-22 13:37

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5621802
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-09 19:04

Stopka strony