Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Idzikowska – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym

Telefon: 46 811 53 03

e-mail: joanna.idzikowska@powiatlowicki.pl

pokój nr 102 (I piętro)

Wymagane dokumenty:

Oferta na stosownym formularzu wraz z wymaganymi, wskazanymi w ogłoszeniu ewentualnymi załącznikami ( wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 ).

  1. Miejsce składania dokumentów:
    Sekretariat Starostwa, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz. Termin składania ofert określony jest w sposób szczegółowy w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, które stanowi załącznik do podejmowanej corocznie uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego.

Opłaty: nie obowiązują.

Termin załatwienia sprawy:

Termin składania ofert określony jest w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Podział dotacji na wsparcie zadań publicznych jest określany najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)

Metryka

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-06-29 15:19
  • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 09:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8951
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-11 09:52:20