Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Haczykowska – pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym (Sekretariat Starosty Łowickiego)

Telefon           46 837 59 02

e-mail             sekretariat@powiatlowicki.pl

fax                   46 837 50 15

pokój nr  101 - I piętro (sekretariat)

 

Zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie rejonowym. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie Starostę, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (art. 40). Informacja o procedurze wpisu stowarzyszenia do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych dostępna jest w zakładce „Jak załatwić sprawę
w urzędzie?”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 42. ust. 1 Ustawy stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2). Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3).

 

UWAGA!

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) które nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie do 20 maja 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. Poz. 1923) zostały rozwiązane z mocy prawa.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
 (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1923)

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Haczykowska
 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2016-09-29 11:33
 • zmodyfikował: Joanna Haczykowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 15:12
 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2016-09-29 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1489
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-08 15:12

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4978331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-20 13:58

Stopka strony