Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XLV/335/2010 RPŁ
z dnia 14 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 08:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 08:59

Uchwała Nr XLV/336/2010 RPŁ
z dnia 14 stycznia 2010 roku

w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/301/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2700 E na terytorium Gminy Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 08:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:02

Uchwała Nr XLV/337/2010 RPŁ
z dnia 14 stycznia 2010 roku

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:08
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-16 11:09

Uchwała Nr XLVI/338/2010 RPŁ
z dnia 21 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:13

Uchwała Nr XLVII/339/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:16

Uchwała Nr XLVII/340/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie zaopiniowani9a projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:21

Uchwała Nr XLVII/341/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:25

Uchwała Nr XLVII/342/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2010 - 2012 w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:29

Uchwała Nr XLVII/343/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Łowicki nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:32

Uchwała Nr XLVII/344/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:37

Uchwała Nr XLVII/345/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a takze wysokości oraz szczegółowych zasad  przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:55

Uchwała Nr XLVII/346/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 09:58

Uchwała Nr XLVII/347/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości na rynku pracy".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:02

Uchwała Nr XLVII/348/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 - 2010.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:06

Uchwała Nr XLVII/349/2010 RPŁ
z dnia 9 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:08

Uchwała Nr XLVIII/350/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie powołania Kapituły Nagrody "Łowicka Róża" i jej składu osobowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:11

Uchwała Nr XLVIII/351/2010 RPŁ
z dnia 15 marca

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad przyznawania "Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:16

Uchwała Nr XLVIII/352/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XLVII/346/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:20

Uchwała Nr XLVIII/353/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:24

Uchwała Nr XLVIII/354/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chąśno

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:27

Uchwała Nr XLVIII/355/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:29

Uchwała Nr XLVIII/356/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Domaniewice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:31

Uchwała Nr XLVIII/357/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:34

Uchwała Nr XLVIII/358/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:38

Uchwała Nr XLVIII/359/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:46

Uchwała Nr XLVIII/360/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:49

Uchwała Nr XLVIII/361/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 10:57

Uchwała Nr XLVIII/362/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:00

Uchwała Nr XLVIII/363/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 rok

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:03

Uchwała Nr XLVIII/364/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Łasku w sprawach ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-położniczej w Łasku-Kolumnie, Oddziału Opieki Długoterminowej, Poradni chorób naczyń i Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum Domowe).

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:16

Uchwała Nr XLVIII/365/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 rok

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 12:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:19

Uchwała Nr XLIX/366/2010 RPŁ
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:23

Uchwała Nr L/367/2010 RPŁ
z dnia  30 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 09:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 09:45

Uchwała Nr L/368/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/345/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 09:55

Uchwała Nr L/369/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 09:58

Uchwała Nr L/370/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:01

Uchwała Nr L/371/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:05

Uchwała Nr L/372/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/2009 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:09

Uchwała Nr L/373/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie regulaminu przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:13

Uchwała Nr L/374/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:16

Uchwała Nr L/375/2010 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-05-31 10:19

Uchwała Nr LI/376/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/330/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:35

Uchwała Nr LI/377/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:39

Uchwała Nr LI/378/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn. "Mobilne wykształcenie zawodowe - twoją szansa na rynku pracy".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:43

Uchwała Nr LI/379/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-10 15:46

Uchwała Nr LI/380/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:17

Uchwała Nr LI/381/2010 RPŁ
z dnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/362/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Zduny.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:23

Uchwała Nr LI/382/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/357/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kocierzew Płd.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:27

Uchwała Nr LI/383/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/355/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:31

Uchwała Nr LI/384/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:38

Uchwała Nr LI/385/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:43

Uchwała Nr LI/386/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:45

Uchwała Nr LI/387/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:49

Uchwała Nr LI/388/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:52

Uchwała Nr LI/389/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łowickiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazanie organu lub osoby do tego upoważnionej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 09:57

Uchwała Nr LI/390/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:17

Uchwała Nr LI/391/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/71/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:21

Uchwała Nr LI/392/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:24

Uchwała Nr LII/393/2010 RPŁ
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:28

Uchwała Nr LIII/394/2010 RPŁ
z dnia 7 lipca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:33

Uchwała Nr LIII/395/2010 RPŁ
z dnia 7 lipca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:37

Uchwała Nr LIV/396/2010 RPŁ
z dnia 4 sierpnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:41

Uchwała Nr LIV/397/2010 RPŁ
z dnia 4 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany w budżecie na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:45

Uchwała Nr LIV/398/2010 RPŁ
z dnia 4 sierpnia 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:50

Uchwała Nr LIV/399/2010 RPŁ
z dnia 4 sierpnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:54

Uchwała Nr LIV/400/2010 RPŁ
z dnia 4 sierpnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-08-11 10:57

Uchwała Nr LV/401/2010 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:16

Uchwała Nr LV/402/2010 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:21

Uchwała Nr LV/403/2010 RPŁ
z dnia 26 września 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słubice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:26

Uchwała Nr LV/404/2010 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:28

Uchwała Nr LV/405/2010 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 10:59

Uchwała Nr LVI/406/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:07

Uchwała Nr LVI/407/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:31

Uchwała Nr LVI/408/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:43

Uchwała Nr LVI/409/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:47

Uchwała Nr LVI/410/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:56

Uchwała Nr LVI/411/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 11:59

Uchwała Nr LVI/412/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:02

Uchwała Nr LVI/413/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:06

Uchwała Nr LVI/414/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przekształcenia i ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Łodzi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:10

Uchwała Nr LVI/415/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:15

Uchwała Nr LVI/416/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:20

Uchwała Nr LVI/417/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:26

Uchwała Nr LVI/418/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 12:36

Uchwała Nr LVI/419/2010 RPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 14:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 14:38

Uchwała Nr LVII/420/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 roku

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 14:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 14:42

Uchwała Nr LVII/421/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 roku

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 14:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 14:53

Uchwała Nr LVII/422/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 15:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 15:01

Uchwała Nr LVII/423/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/337/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 15:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 15:05

Uchwała Nr LVII/424/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 rok

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-15 15:07

Uchwała Nr LVIII/425/2010 RPŁ
z dnia 10 listopada 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:36

Uchwała Nr LVIII/426/2010 RPŁ
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:38

Uchwała Nr LVIII/427/2010 RPŁ
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr LVI/417/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:43

Uchwała Nr LVIII/428/2010 RPŁ
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:45

IV KADENCJA RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

 

Uchwała Nr I/1/2010 RPŁ
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:51

Uchwała Nr I/2/2010 RPŁ
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:54

Uchwała Nr I/3/2010 RPŁ
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:56

Uchwała Nr I/4/2010 RPŁ
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-07 10:58

Uchwała Nr II/5/2010 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:15

Uchwała Nr II/6/2010 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:19

Uchwała Nr II/7/2010 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:21

Uchwała Nr II/8/2010 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:24

Uchwała Nr II/9/2010 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:28

Uchwała Nr II/10/2010 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:31

Uchwała Nr II/11/2010 RPŁ
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Etyki Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:34

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-15 13:16:21