Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XXXVIII/239/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-10 22:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-10 22:43

Uchwała Nr XXXVIII/240/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 lutego 2006 r.

w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-10 22:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-10 22:47

Uchwała Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 01 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:12

Uchwała Nr XXXIX /242/ 2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi
w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:37

Uchwała Nr XXXIX/243/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 01 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu powiatu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:40

Uchwała  Nr XXXIX /244/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia  28 grudnia 2005 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-21 09:43

Nr XXXIX/245/2006 Uchwała Rady Powiatu Łowickiego
z dnia  01 marca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:20

Uchwała Nr XXXIX/ 246/2006  Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 marca 2006 roku

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:24

Uchwała Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:27

Uchwała Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:30

Uchwała Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku  2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:33

Uchwała Nr  XLI/250/ 2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 roku

 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:35

Uchwała  Nr XLI/251/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:39

Uchwała Nr XLI/252/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca  2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu powiatu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:42

Uchwała Nr XLI/253/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/247/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:43

Uchwała Nr XLI/254/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/248/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:45

Uchwała Nr XLI/255/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:48

Uchwała Nr XLI/256/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 10:50

Uchwała Nr XLII/257/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Rolniczemu Uzupełniającemu (forma zaoczna) na podstawie szkoły zasadniczej kształcącej w zawodzie technik rolnik wchodzącego w skład ZSP im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 14:49

Uchwała Nr XLII/258/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie z Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 14:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 14:52

Uchwała Nr XLIII/259/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 14:56

Uchwała Nr XLIII/260/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:00

Uchwała Nr XLIII/261/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/258/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:04

Uchwała Nr XLIV/262/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:08

Uchwała Nr XLIV/263/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1 i 2060/2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW 18795, stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz Jadwigi i Kazimierza małż. Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:13

Uchwała Nr XLIV/264/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:33

Uchwała Nr XLIV/265/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-14 15:35

Uchwała Nr XLIV/266/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sparwie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sparwie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego RozwOju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrownywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/246/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2006 roku w sparwie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sparwie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkł ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 14:52

Uchwała Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:03

Uchwała Nr XLIV/268/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:10

Uchwała Nr XLIV/269/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze roku budżetowego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:20

Uchwała Nr XLIV/270/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:23

Uchwała Nr XLIV/271/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:25

Uchwała Nr XLIV/272/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:27

Uchwała Nr XLIV/273/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:31

Uchwała Nr XLIV/274/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka II" w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:36

Uchwała Nr XLIV/275/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:39

Uchwała Nr XLV/276/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 16:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 16:27

Uchwała Nr XLV/277/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28czerwca 2006 roku w sparwie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 16:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 16:47

Uchwała Nr XLV/278/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 16:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 16:53

Uchwała Nr XLV/279/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i wyłonienia jej członków.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:05

Uchwała Nr XLV/280/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:14

Uchwała Nr XLV/281/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:25

Uchwała Nr XLV/282/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:29

Uchwała Nr XLV/283/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:47

Uchwała Nr XLV/284/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XLIV/262/2006 w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 17:54

Uchwała Nr XLV/285/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:02

I I I   K A D E N C J A   R A D Y   P O W I A T U   Ł O W I C K I E G O

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:11

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:16

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:18

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru wicestarosty i pozostałego członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:21

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:23

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/249/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XLIV/262/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku oraz uchwałą Nr XLVII/284/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:28

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie wstąpienia kandydata Janusza Żurka, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Dariusza Reczulskiego,na Radnego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:32

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:37

Uchwała Nr II/10/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:39

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:42

Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:49

Uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 18:55

Uchwała Nr II/14/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:15

Uchwała Nr II/15/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:18

Uchwała Nr II/16/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:23

Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki,

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:26

Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  i wartości jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:35

Uchwała Nr II/19/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Zabosta zam. Nowe Zduny 68A/5 na działalność Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:43

Uchwała Nr II/20/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:46

Uchwała Nr II/21/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-02 19:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 08:52

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 08:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 08:57

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 15:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 09:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36590
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-14 15:37:15