Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 284/2009 ZPŁ
z dnia 2 stycznia 2009 roku

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:58

Uchwała Nr 285/2009 ZPŁ
z dnia 2 stycznia 2009 roku

w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Gołębiowskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:02

Uchwała Nr 286/2009 ZPŁ
z dnia 2 stycznia 2009 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zdzisławowi Gołębiowskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:07

Uchwała Nr 287/2009 ZPŁ
z dnia 5 stycznia 2009 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Technikum w Zduńskiej Dąbrowie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:11

Uchwała Nr 288/2009 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2008 roku
w sprawie: ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych z terenu Powiatu Łowickiego zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauk poza miejscem stałego zamieszkania.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:14

Uchwała Nr 289/2009 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:19

Uchwała Nr 290/2009 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:23

Uchwała Nr 291/2009 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2009 roku

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 13:46

Uchwała Nr 292/2009 ZPŁ
 z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:12

Uchwała Nr 293/2009 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:15

Uchwała Nr 294/2009 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:17

Uchwała Nr 295/2009 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVII/235/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:20

Uchwała Nr 296/2009 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 272/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:23

Uchwała Nr 297/2009 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:25

Uchwała Nr 298/2009 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:29

Uchwała Nr 299/2009 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:34

Uchwała Nr 300/2009 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2009 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:39

Uchwała Nr 301/2009 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:42

Uchwała Nr 302/2009 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie nawiązania stosunku pracy z Panią Anną Gajek.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:44

Uchwała Nr 303/2009 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:51

Uchwała Nr 304/2009 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:53

Uchwała Nr 305/2009 ZPŁ
z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie upoważnienia Pani Anny Gajek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego oraz do składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:57
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-24 08:30

Uchwała Nr 306/2009 ZPŁ
z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Gajek Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 14:59

Uchwała Nr 307/2009 ZPŁ
z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali nr 1 i 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej usytuowanych w budynku położonym w Łowiczu, obręb Śródmieście na działce nr 2060/4 dla którego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 18795, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 13:53

Uchwała Nr 308/2009 ZPŁ
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2008rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 14:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 14:47

Uchwała Nr 309/2009 ZPŁ
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:05

Uchwała Nr 310/2009 ZPŁ
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:12

Uchwała Nr 311/2009 ZPŁ
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:15

Uchwała Nr 312/2009 ZPŁ
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:17

Uchwała Nr 313/2009 ZPŁ
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:20

Uchwała Nr 314/2009 ZPŁ
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:23

Uchwała Nr 315/2009 ZPŁ
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:24

Uchwała Nr 316/2009 ZPŁ
z dnia 1 kwietnia 2009 roku

w sprawie: powołania składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców z Powiatu Łowickiego w 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:27

Uchwała Nr 317/2009 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 15:28

Uchwała Nr 318/2009 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2009rokuw sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-07 14:28

Uchwała Nr 319/2009 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2009roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-07 14:30

Uchwała Nr 320/2009 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2009roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych- I etap inwestycji" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-07 14:36

Uchwała Nr 321/2009 ZPŁ
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 09:29

Uchwała Nr 322/2009 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 09:36

Uchwała Nr 323/2009 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 09:41

Uchwała Nr 324/2009 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia składu wykonawczego do Uchwały Nr XXX/257/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 09:46

Uchwała Nr 325/2009 ZPŁ
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie powierzenia zadań doradców metodycznych.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 09:49

Uchwała Nr 326/2009 ZPŁ
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pt.: "Szkoła zawodowa - szansą na przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 09:56

Uchwała Nr 327/2009 ZPŁ
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Remont budynku Centrum, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - aranżacja wnętrz i wykonanie nowego wejścia do budynku od strony południowej" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:07

Uchwała Nr 328/2009 ZPŁ
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - aranżacja wnętrz i wykonanie nowego wejścia do budynku od strony południowej".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:12

Uchwała Nr 329/2009 ZPŁ
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - remont i kolorystyka elewacji budynku" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:17

Uchwała Nr 330/2009 ZPŁ
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - remont i kolorystyka elewacji budynku".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:22

Uchwała Nr 331/2009 ZPŁ
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:26

Uchwała Nr 332/2009 ZPŁ
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:31

Uchwała Nr 333/2009 ZPŁ
z dnia 19 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:34

Uchwała Nr 334/2009 ZPŁ
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:38

Uchwała Nr 335/2009 ZPŁ
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie uchylenia Regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:42

Uchwała Nr 336/2009 ZPŁ
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:45

Uchwała Nr 337/2009 ZPŁ
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej usytuowanego w budynku 64D położonym w obrębie Nowe Zduny na działce nr 38/4 dla którego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33289, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:51

Uchwała Nr 338/2009 ZPŁ
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 10:57

Uchwała Nr 339/2009 ZPŁ
z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:00

Uchwała Nr 340/2009 ZPŁ
z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:03

Uchwała Nr 341/2009 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIII/271/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:08

Uchwała Nr 342/2009 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:11

Uchwała Nr 343/2009 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Technikum w Zduńskiej Dąbrowie.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:14

Uchwała Nr 344/2009 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:17

Uchwała Nr 345/2009 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego:
1) Uchwały Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - aranżacja wnętrz i wykonanie nowego wejścia do budynku od strony południowej" i powołanie doraźnej komisji przetargowej;
2) Uchwały Nr 328/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary rynek 17 - aranżacja wnętrz i wykonanie nowego wejścia do budynku od strony południowej".
3)Uchwały Nr 329/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - remont i kolorystyka elewacji budynku" i powołania doraźnej komisji przetargowej;
4) Uchwały Nr 330/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17 - remont i kolorystyka elewacji budynku".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:42

Uchwała Nr 346/2009 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:45

Uchwała Nr 347/2009 ZPŁ
z dnia 2 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:47

Uchwała Nr 348/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:50

Uchwała Nr 349/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 11:56

Uchwała Nr 350/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Podrzecznej 30" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 12:01

Uchwała Nr 351/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej30".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 12:07

Uchwała Nr 352/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż regałów przesuwanych oraz regałów szufladowych na mapy geodezyjne format A1 do archiwum w Starostwie Powiatowym w Łowiczu - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 12:14

Uchwała Nr 353/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:Dostawa i montaż regałów przesuwanych oraz regałów szufladkowych na mapy geodezyjne format A1 do archiwum w Starostwie Powiatowym w Łowiczu - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 12:47

Uchwała Nr 354/2009 ZPŁ
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przez pracownię tomografii komputerowej".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 12:52

Uchwała Nr 355/2009 ZPŁ
z dnia 24 lipca

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie miasta Łowicza do kategorii dróg gminnych.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 12:57

Uchwała Nr 356/2009 ZPŁ
z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 13:04

Uchwała Nr 357/2009 ZPŁ
z dnia 29 lipca 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 13:08

Uchwała Nr 358/2009 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 13:11

Uchwała Nr 359/2009 ZPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXV/276/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 13:15

Uchwała Nr 360/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 13:24

Uchwała Nr 361/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 14:28

Uchwała Nr 362/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 14:35

Uchwała Nr 363/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,którego przedmiotem jest:"Zabudowa tarasu przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 14:40

Uchwałą Nr 364/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Zabudowa tarasu przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu."

 

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 14:48

Uchwała Nr 365/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - II etap inwestycji."

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 15:01

Uchwała Nr 366/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:"Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - II etap inwestycji."

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 15:08

Uchwała Nr 367/2009 ZPŁ
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 15:13

Uchwała Nr 368/2009 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 15:25

Uchwała Nr 369/2009 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2009 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-12 15:38

Uchwała Nr 370/2009 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łowickiego w skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 08:37

Uchwała Nr 371/2009 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 08:41

Uchwała Nr 372/2009 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVI/291/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 08:45

Uchwała Nr 373/2009 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie nawiązania stosunku pracy z Panią Anną Gajek-Sarwą.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 08:48

Uchwała Nr 374/2009 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Adaptacja strychu w budowanym budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu na potrzeby administracyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 08:55

Uchwała Nr 375/2009 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: Adaptacja strychu w budowanym budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu na potrzeby administracyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:01

Uchwała Nr 376/2009 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:04

Uchwała Nr 377/2009 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:07

Uchwała Nr 378/2009 ZPŁ
z dnia 3 września 2009 roku

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 180m2, usytuowanego w budynku położonym w Łowiczu, przy ul. Świętojańskiej 1/3 na nieruchomości oznaczonej nr 3002/8 dla której w sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27844, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:16

Uchwała Nr 379/2009 ZPŁ
z dnia 8 września 2009 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:19

Uchwała Nr 380/2009 ZPŁ
z dnia 9 września 2009 roku

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:22

Uchwała Nr 381/2009 ZPŁ
z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:26

Uchwała Nr 382/2009 ZPŁ
z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie robót w zakresie aranżacji holu na parterze, klatki schodowej, sali konferencyjnej na piętrze wraz z przyległymi pomieszczeniami nowego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:37

Uchwała Nr 383/2009 ZPŁ
z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia poprzez doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w nowoczesne ambulanse medyczne" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:42

Uchwałą Nr 384/2009 ZPŁ
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o pozbawieniu odcinka drogi nr 2174 E Krośniewice - Wygorzele kategorii drogi powiatowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:45

Uchwała Nr 385/2009 ZPŁ
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie ustalenia składu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVIII/303/2009 Rady Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 09:48

Uchwała Nr 386/2009 ZPŁ
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:02

Uchwała Nr 387/2009 ZPŁ
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:05

Uchwała Nr 388/2009 ZPŁ
z dnia 6 października 2009 roku

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali nr 3, 4, 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej usytuowanych w budynku położonym w Łowiczu, obręb Śródmieście na działce nr 2060/2 dla którego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 18795, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:13

Uchwała Nr 389/2009 ZPŁ
z dnia 13 października 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:16

Uchwała Nr 390/2009 ZPŁ
z dnia 13 października 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :"Zakup akwareli Józefa Chełmońskiego "Bójka"; papier 39 x 55 cm (w świetle oprawy) sygnowany p.d.: "JÓZEF CHEŁMOŃSKI" na odwrocie fragmentarycznie zachowana naklejka z pracowni ramiarskiej w Paryżu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:24

Uchwała Nr 391/2009 ZPŁ
z dnia 13 października 2009 roku

w sprawie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia poprzez doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w nowoczesne ambulanse medyczne".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:38

Uchwała Nr 392/2009 ZPŁ
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIX/310/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:46

Uchwała Nr 393/2009 ZPŁ
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:50

Uchwała Nr 394/2009 ZPŁ
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Udzielenie w 2009 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 10:56

Uchwała Nr 395/2009 ZPŁ
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Udzielenie w 2009 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 11:03

Uchwała Nr 396/2009 ZPŁ
z dnia 3 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 11:17

Uchwała Nr 397/2009 ZPŁ
z dnia 9 listopada 2009 roku

w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 11:19

Uchwała Nr 398/2009 ZPŁ
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 11:46

Uchwała Nr 399/2009 ZPŁ
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 11:49

Uchwała Nr 400/2009 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wypożyczenie Muzeum w Łowiczu akwareli Józefa Chełmońskiego "Bójka"; papier 39 x 55 cm (w świetle oprawy) sygnowany p.d.: "JÓZEF CHEŁMOŃSKI" na odwrocie fragmentarycznie zachowana naklejka z pracowni ramiarskiej w Paryżu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 11:55

Uchwała nr 401/2009 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (etap II) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Łyszkowice, powiat łowicki, województwo Łódzkie" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 12:33

Uchwała Nr 402/2009 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (etap II) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Łyszkowice, powiat łowicki, województwo łódzkie".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 12:41

Uchwała nr 403/2009 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 12:45

Uchwała Nr 404/2009 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Budowa parkingu z odwodnieniem na terenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 12:50

Uchwała Nr 405/2009 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Budowa parkingu z odwodnieniem na terenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 12:54

Uchwała Nr 406/2009 ZPŁ
z dnia 2 grudnia 2009 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych" i powołania komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:02

Uchwała Nr 407/2009 ZPŁ
z dnia 2 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:08

Uchwała Nr 408/2009 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XLII/317/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:35

Uchwała Nr 409/2009 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:41

Uchwała Nr 410/2009 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:47

Uchwała Nr 411/2009 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:51

Uchwała Nr 412/2009 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 13:57

Uchwała Nr 413/2009 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XLIII/327/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:02

Uchwała Nr 414/2009 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:05

Uchwała Nr 415/2009 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:09

Uchwała Nr 416/2009 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/333/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:14

Uchwała Nr 417/2009 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:20

Uchwała Nr 418/2009 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:24

Uchwała Nr 419/2009 ZPŁ
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie tomografu komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sn. 1CC09X2523) z wyposażeniem wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:34

Uchwała Nr 420/2009 ZPŁ
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum w Łowiczu

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:48

Uchwała Nr 421/2009 ZPŁ
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-13 14:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8629
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-22 11:07:52