Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYREJESTROWANIE POJAZDU Z POWODU UDOKUMENTOWANEJ TRWAŁEJ I ZUPEŁNEJ UTRATY POSIADANIA POJAZDU BEZ ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA WŁASNOŚCI

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: piotr.jozwiak@powiatlowicki.pl
Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.swiechowska@powiatlowicki.pl
Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: dagmara.chojnacka@powiatlowicki.pl
Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: karolina.pajak@powiatlowicki.pl
Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: wojciech.sobieszek@powiatlowicki.pl
Joanna Wiechno- poinspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.wiechno@powiatlowicki.pl;
Kacper Miazek - pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji, e-mail: kacper.miazek@powiatlowicki.pl

Telefon: 46 811 53 52; 46 811 53 53

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

 

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu;
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu;
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku pdmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

3. Opłaty:

Opłata komunikacyjna nie występuje.

Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł, płatna w kasie urzędu na konto Urzędu Miasta Łowicza. 

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

4. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego.

6. Dodatkowe informacje:

      Brak

Podstawa prawna:

 1. Art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:
 • § 15 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (tj.:Dz.U.2014.1522 ze zm.).

 

Formularze do pobrania

1. Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu

2. Pełnomocnictwo

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-07 08:50:10