Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr III/32/2019 RPŁ
z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-01-14
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 08:48

Uchwała Nr IV/33/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 08:56

Uchwała Nr IV/34/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej".

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 08:58

Uchwała Nr IV/35/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-01-30
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:00

Uchwała Nr IV/36/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-02-07 09:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-21 09:33

Uchwała Nr IV/37/2019 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:01

Uchwała Nr V/38/2019 RPŁ
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:03

Uchwała Nr V/39/2019 RPŁ
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:05

Uchwała Nr V/40/2019 RPŁ
z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-02-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:07

Uchwała Nr VI/41/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:10

Uchwała Nr VI/42/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019-2021 ,,Razem Bezpieczniej".

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:13

Uchwała Nr VI/43/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:14

Uchwała Nr VI/44/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:16

Uchwała Nr VI/45/2019 RPŁ
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:24

Uchwała Nr VII/46/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 1310 E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice - granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.

 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:26

Uchwała Nr VII/47/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2709E Złaków Kościelny - Złaków Borowy - Kiernozia - Witusza odcinek Kiernozia - Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:29

Uchwała Nr VII/48/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - Bełchów znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:39

Uchwała Nr VII/49/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2727E Złaków Kościelny - Mastki odcinek Złaków Kościelny - Przemysłów - Mastki znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:42

Uchwała Nr VII/50/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna - Łaźniki i drogą powiatową Nr 2730E Bąków Górny - Wiskienica odcinek Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:43

Uchwała Nr VII/51/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA LATA 2019-2028.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:50

Uchwała Nr VII/52/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:52

Uchwała Nr VII/53/2019 RPŁ
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 09:56

Uchwała Nr VIII/54/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:06

Uchwała Nr VIII/55/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: powołania Kapituły Nagrody ,,Łowicka Róża" i jej składu osobowego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:07

Uchwała Nr VIII/56/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:09

Uchwała Nr VIII/57/2019 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:17

Uchwała Nr IX/58/2019 RPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:23

Uchwała Nr IX/59/2019 RPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:30

Uchwała Nr IX/60/2019 RPŁ
z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 10:58

Uchwała Nr X/61/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:00

Uchwała Nr X/62/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:01

Uchwała Nr X/63/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:03

Uchwała Nr X/64/2019 RPŁ
z dnia 10 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:05

Uchwała Nr XI/65/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:14

Uchwała Nr XI/66/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:15

Uchwała Nr XI/67/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:21

Uchwała Nr XI/68/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:22

Uchwała Nr XI/69/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:28

Uchwała Nr XI/70/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:31

Uchwała Nr XI/71/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:32

Uchwała Nr XI/72/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs RPLD.09.02.01-10-F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:36

Uchwała Nr XI/73/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:37

Uchwała Nr XI/74/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.


Uchwała Nr XI/75/2019 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-06-26
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:46

Uchwała Nr XII/76/2019 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Walewice - Sobota - Bąków odcinek drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:51

Uchwała Nr XII/77/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:53

Uchwała Nr XII/78/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 11:58

Uchwała Nr XII/79/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:01

Uchwała Nr XII/80/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Jeziorko w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:02

Uchwała Nr XII/81/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:04

Uchwała Nr XII/82/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:08

Uchwała Nr XII/83/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:16

Uchwała Nr XII/84/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:18

Uchwała Nr XII/85/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:20

Uchwała Nr XII/86/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Uchwała Nr XII/87/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 12:58

Uchwała Nr XII/88/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 13:09

Uchwała Nr XII/89/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 13:15

Uchwała Nr XII/90/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 13:27

Uchwała Nr XII/91/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:11

Uchwała Nr XII/92/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat łowicki.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:20

Uchwała Nr XII/93/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:21

Uchwała Nr XII/94/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2019 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:25

Uchwała Nr XII/95/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:27

Uchwała Nr XII/96/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:29

Uchwała Nr XII/97/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:30

Uchwała Nr XII/98/2019 RPŁ
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-08-28
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:54

Uchwała Nr XIII/99/2019 RPŁ
z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-11
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 14:59

Uchwała Nr XIII/100/2019 RPŁ
z dnia 11 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-11
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:01

Uchwała Nr XIV/101/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:03

Uchwała Nr XIV/102/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-11
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:10

Uchwała Nr XIV/103/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:12

Uchwała Nr XIV/104/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:13

Uchwała Nr XIV/105/2019 RPŁ
z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 201 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-09-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:15

Uchwała Nr XV/106/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2019 i 2020.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:16

Uchwała Nr XV/107/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:18

Uchwała Nr XV/108/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:19

Uchwała Nr XV/109/2019 RPŁ
z dnia 07 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:20

Uchwała Nr XVI/110/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:22

Uchwała Nr XVI/111/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:25

Uchwała Nr XVI/112/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-28 15:33

Uchwała Nr XVI/113/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna - Łaźniki i droga powiatową nr 2730 E Bąków Górny - Wiskienica odcinek Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-07 13:32
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 13:39

Uchwała Nr XVI/114/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2709 E Złaków Kościelny - Złaków Borowy - Kiernozia - Witusza odcinek Kiernozia - Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-07 13:37
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 13:49

Uchwała Nr XVI/115/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice - granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-07 14:01
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 13:53

Uchwała Nr XVI/116/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-07 14:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 08:57

Uchwała Nr XVI/117/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-07 15:00
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 13:57

Uchwała Nr XVI/118/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:09

Uchwała Nr XVI/119/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 08:46
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 08:59

Uchwała Nr XVI/120/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 08:52
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:15

Uchwała Nr XVI/121/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:28
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:22

Uchwała Nr XVI/122/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:31
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:25

Uchwała Nr XVI/123/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:33
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:31

Uchwała Nr XVI/124/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:35

Uchwała Nr XVI/125/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:37
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:37

Uchwała Nr XVI/126/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:53
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:41

Uchwała Nr XVI/127/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 09:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:46

Uchwała Nr XVI/128/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 10:00
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:55

Uchwała Nr XVI/129/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 10:04
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 14:59

Uchwała Nr XVI/130/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 10:05
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:04

Uchwała Nr XVI/131/2019 RPŁ
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-12 10:07
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:07

Uchwała Nr XVII/132/2019 RPŁ
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-28 09:09
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:11

Uchwała Nr XVII/133/2019 RPŁ
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-28 09:11
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:24

Uchwała Nr XVII/134/2019 RPŁ
z dnia 25 listopada 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-28 09:16
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:27

Uchwała Nr XVIII/135/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:22
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:22

Uchwała Nr XVIII/136/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:26
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:27

Uchwała Nr XVIII/137/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:46
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:47

Uchwała Nr XVIII/138/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:48
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:49

Uchwała Nr XVIII/139/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:50
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:51

Uchwała Nr XVIII/140/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:52
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:53

Uchwała Nr XVIII/141/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 12:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 12:59

Uchwała Nr XVIII/142/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:01
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:02

Uchwała Nr XVIII/143/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:04
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:04

Uchwała Nr XVIII/144/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:05
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:06

Uchwała Nr XVIII/145/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:07
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:08

Uchwała Nr XVIII/146/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:09
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:09

Uchwała Nr XVIII/147/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:11
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:12

Uchwała Nr XVIII/148/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:13
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:13

Uchwała Nr XVIII/149/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów odcinek Bobrowniki - Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:16
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:17

Uchwała Nr XVIII/150/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice - granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:20
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:21

Uchwała Nr XVIII/151/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:22
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:23
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:59

Uchwała Nr XVIII/152/2019 RPŁ
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uznania się przez Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-12-31 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 15:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2019-12-19
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2019-12-31 13:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-28 15:33:02