Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stańczyk - podinspektor  w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 830 00 96
e-mail:    anna.stanczyk@powiatlowicki.pl,
pokój nr 2 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

1.Wniosek zawierający:
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON,
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu
 i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
- oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów,
- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie
  wykonywać działalność  w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym
  uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby
  i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony
  środowiska,
- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania
  odpadów,
- opis czynności  podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej
   zezwoleniem,
- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej
   zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była
   prowadzona. 

  1. Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
  3. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  4. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.


2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria (pokój nr 21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
-Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 616,00 zł
Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.zm)
2.Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm)
3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

Formularz do pobrania: brak

drukuj (Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.)

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 12:15
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-16 15:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-16 15:16

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5228233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-21 13:53

Stopka strony