Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH
w ramach Biura działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
Pokój nr 4, 6, 7 (parter)
e-mail: czk@powiatlowicki.pl

Biurem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych kieruje Kierownik Tomasz Kurczak       
e-mail: tomasz.kurczak@powiatlowicki.pl tel.: 46 811 53 31, 509 023 246

Pracownicy ZK:

 1. Paulina Graszka, e-mail: paulina.graszka@powiatlowicki.pl
 2. Michalina Śliwińska, e-mail: michalina.sliwinska@powiatlowicki.pl
 3. Paweł Janikowski (dyżurny PCZK), e-mail: pawel.janikowski@powiatlowicki.pl
 4. Łukasz Liwarski (dyżurny PCZK), e-mail: lukasz.liwarski@powiatlowicki.pl
 5. Hubert Pawłowski (dyżurny PCZK), e-mail: hubert.pawlowski@powiatlowicki.pl
 6. Jacek Brzozowski e-mail: jacek.brzozowski@powiatlowicki.pl

 

Dostępność pracowników:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:

8:00 - 16:00 tel.: 46 811 53 25, 46 811 53 26, 519 497 909
16:00 - 20:00 tel.: 509 023 246
20:00 - 8:00 tel.: 46 811 53 25, 46 811 53 26, 519 497 909
Środa:
8:00 - 17:00 tel.: 46 811 53 25, 46 811 53 26, 519 497 909
17:00 - 20:00 tel.: 509 023 246
20:00 - 8:00 tel.: 46 811 53 25, 46 811 53 26, 519 497 909
Sobota, Niedziela i Święta:
Całodobowo tel.: 46 811 53 25, 46 811 53 26, 519 497 909

Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych należą w szczególności:

1) zarządzania kryzysowego, w tym:
a) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
b) udział w organizacji i pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
c) wydawanie organom gmin zaleceń do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
d) zatwierdzanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
e) współdziałanie z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego,
f) codzienne raportowanie o zaistniałych sytuacjach kryzysowych do Centralnej Aplikacji Raportującej oraz WCZK,
g) przyjmowanie i wysyłanie drogą e-mailową ostrzeżeń meteorologicznych oraz innych informacji, a także umieszczanie ich na stronie internetowej Starostwa,
h) współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zarządzania kryzysowego,
i) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu,
j) prowadzenie i aktualizacja bazy danych w programie ARCUS;
2) obrony cywilnej, w tym:
a) opracowywanie i aktualizacja. Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz sprawozdań oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w Powiecie,
b) koordynacja działań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Powiatu,
c) opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej, Planu Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia I i II stopnia,
d) organizacyjne zabezpieczenie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
e) kontrola zadań OC w gminach;
3) spraw obronnych, w tym:
a) opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania Powiatu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
b) realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
c) opracowywanie i aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej, organizacja treningów i szkoleń, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
d) opracowywanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu na potrzeby obronne państwa, oraz sprawozdań w tym zakresie,
e) prowadzenie bazy 1-INS,
f) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru,
g) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy;
4) ochrony informacji niejawnych, w tym:
a) prowadzenie kancelarii niejawnej,
b) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych;
5) obsługi Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowywanie Projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego;
6) utrzymywania stałego kontaktu i współpraca z służbami, inspekcjami i strażami;
7) zapewniania dozoru budynków Starostwa;
8) zapewniania czystości na posesjach Starostwa zakończeniem pełnionych dyżurów;
9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i szczątków z obcego państwa;

Podstawy prawne:
1. Z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ):
2. Z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166):
3. Z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz.144):
4. Z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228):
5. Z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr178, poz. 1380 z późn. zm.):
6. Z ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014, poz. 333 z późn. zm.):
7. Z ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2014 r poz.1815):
8. Z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym ( t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1191):
9. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej Województw, Powiatów i Gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz.850 z późn. zm):
10. Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004. Nr 181 poz. 1872 z późn. zm.):
11. Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004. Nr 229 poz. 2307 z późn. zm.):
12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r.Nr 98, poz.978):
13. Z rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3):
14. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz.741):
15. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., Nr.219, poz.2218):
16. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr.16, poz.152):
17. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa
18. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017r. Nr 912)
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U.z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz 1257 z późn. zm.)
21. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1529 z późn. zm.)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdan Płoski
  data wytworzenia: 2007-10-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-25 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-15 15:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17890
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-20 13:43:49