Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XLVIII/317/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:40

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:40

Uchwała Nr XLVIII/318/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:12

Uchwała Nr XLVIII/319/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:14

Uchwała Nr XLVIII/320/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:19

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:19

Uchwała Nr XLVIII/321/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:21

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:22

Uchwała Nr XLVIII/322/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:23

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:23

Uchwała Nr XLVIII/323/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Górskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:26

Uchwała Nr XLVIII/324/2014 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:28

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:29

Uchwała Nr XLVIII/325/2014 RPŁ
z dnia 3 lutego 2014 r.
zmieniajaca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:34

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 10:35

Uchwała Nr XLIX/326/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu zatrudnionych na podstawie wyboru.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:10

Uchwała Nr XLIX/327/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:14

Uchwała Nr XLIX/328/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:17

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:17

Uchwała Nr XLIX/329/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:22

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:23

Uchwała Nr XLIX/330/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:25

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:25

Uchwała Nr XLIX/331/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:29

Uchwała Nr XLIX/332/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:37

Uchwała Nr XLIX/333/2014 RPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:41

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:41

Uchwała Nr LI/334/2014 r.
z dnia 04 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu oraz Wicestarostę Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:44

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:44

Uchwała Nr LI/335/2014 RPŁ
z dnia 04 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:46

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:46

Uchwała Nr LI/336/2014 RPŁ
z dnia 04 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:48

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:48

Uchwała Nr LI/337/2014 RPŁ
z dnia 04 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:50

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 09:50

Uchwała Nr LII/338/2014 RPŁ
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:12

Uchwała Nr LII/339/2014 RPŁ
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:18

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:18

Uchwała Nr LII/340/2014 RPŁ
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:22

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:23

Uchwała Nr LII/341/2014 RPŁ
z dnia 26 marca 2014 r
.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:25

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:25

Uchwała Nr LII/342/2014 RPŁ
z dnia26 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:27

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:27

Uchwała Nr LII/343/2014 RPŁ
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrenia skargi na Starostę Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-03 09:29

Uchwała Nr LIII/344/2014 RPŁ
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLIX/326/2014 Rady Powiatu Łowickiego s dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu zatrudnionych na podstawie wyboru.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 13:57

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 13:57

Uchwała Nr LIV/345/2014 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:02

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:02

Uchwała Nr LIV/346/2014 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/315/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:05

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:05

Uchwała Nr LIV/347/2014 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:08

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:08

Uchwała Nr LIV/348/2014 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:11

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:11

Uchwała Nr LIV/349/2014 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:13

Uchwała Nr LIV/350/2014 RPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wycofania skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-07 14:16

Uchwała Nr LV/351/2014 RPŁ
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 10:24

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 10:24

Uchwała Nr LV/352/2014 RPŁ
z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 10:27

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 10:27

Uchwała Nr LVI/353/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:07

Uchwała Nr LVI/354/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:09

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:09

Uchwała Nr LVI/355/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:12

Uchwała Nr LVI/356/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:14

Uchwała Nr LVI/357/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:16

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:16

Uchwała Nr LVI/358/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:18

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:18

Uchwała Nr LVI/359/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:19

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:19

Uchwała Nr LVI/360/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:22

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:22

Uchwała Nr LVI/361/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenie Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:34

Uchwała Nr LVI/362/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:39

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:39
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-19 14:21

Uchwała Nr LVI/363/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:41

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:41

Uchwała Nr LVI/364/2014 RPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/340/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:46

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-11 15:46

Uchwała Nr LVII/365/2014 RPŁ
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:31

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:32

Uchwała Nr LVII/366/2014 RPŁ
z dnia 15 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-23 14:35

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:35

Uchwała Nr LIX/367/2014 RPŁ
z dnia 04 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:37

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:37

Uchwała Nr LIX/368/2014 RPŁ
z dnia 04 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:39

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:39

Uchwała Nr LIX/369/2014 RPŁ
z dnia 04 września 2014 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2713 E na odcinku w m. Błędów oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Chąśno w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:44

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:44

Uchwała Nr LIX/370/2014 RPŁ
z dnia 04 września 2014 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2716 E na odcinku Różyce Zastruga - Kocierzew Północny - Lipnice oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:48

Uchwała Nr LIX/371/2014 RPŁ
z dnia 04 września 2014 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2752 E na odcinku zlokalizowanym w obrębie granic administracyjnych miasta Łowicza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:50

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 14:50

Uchwała Nr LX/372/2014 RPŁ
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:40

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:47

Uchwała Nr LX/373/2014 RPŁ
z dnia 24 września 2014 r
.
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E znajdującym się w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:50

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:50

Uchwała Nr LX/374/2014 RPŁ
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:53

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:53

Uchwała Nr LX/375/2014 RPŁ
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:56

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:56

Uchwała Nr LX/376/2014 RPŁ
z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2017.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 12:00

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 12:00

Uchwała Nr LXI/377/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:21

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:21

Uchwała Nr LXI/378/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/364/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:25

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:25

Uchwała Nr LXI/379/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:27

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:27

Uchwała Nr LXI/380/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2014.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:29

Uchwała Nr LXI/381/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:33

Uchwała Nr LXI/382/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:45

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-11-04 14:46

Uchwała Nr LXII/383/2014 RPŁ
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-01 13:39

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-01 13:39

Uchwała Nr I/1/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:08

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:08

Uchwała Nr I/2/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:12

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:12

Uchwała Nr I/3/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:13

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:13

Uchwała Nr I/4/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:16

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:16

Uchwała Nr I/5/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:17

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:17

Uchwała Nr I/6/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:19

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:19

Uchwała Nr I/7/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:21

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:21

Uchwała Nr I/8/2014 RPŁ
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:22

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-08 12:22

Uchwała Nr II/9/2014 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:50

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:50

Uchwała Nr II/10/2014 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:52

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:52

Uchwała Nr II/11/2014 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:55

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:55

Uchwała Nr II/12/2014 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:57

Uchwała Nr II/13/2014 RPŁ
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:59

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 10:59

Uchwała Nr III/14/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:18

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:18

Uchwała Nr III/15/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:19

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:19

Uchwała Nr III/16/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:24

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:24

Uchwała Nr III/17/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:34

Uchwała Nr III/18/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:35

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:35

Uchwała Nr III/19/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:37

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:37

Uchwała Nr III/20/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:41

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:41

Uchwała Nr III/21/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:43

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:43

Uchwała Nr III/22/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/378/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:45
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-05 11:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:46

Uchwała Nr III/23/2014 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie delegowania radnego powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-05 11:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 08:40:00