Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

SKARBNIK POWIATU ŁOWICKIEGO
Monika Mamcarz

tel. (46) 811 53 15

e-mail: skarbnik@powiatlowicki.pl

 

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu, do którego zadań
i kompetencji należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami dla głównego księgowego budżetu;
 2. opracowywanie projektu budżetu Powiatu;
 3. nadzorowanie prawidłowości realizacji budżetu Powiatu;
 4. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Zarządu o jego realizacji;
 5. wykonywanie obowiązku składania kontrasygnaty;
 6. dokonywanie kontroli finansowej,
 7. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie spraw związanych z finansami, rachunkowością i budżetem;
 9.  nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie finansów i rachunkowości;
 10. kontrola legalności dokumentów i aktów normatywnych Powiatu dotyczących wykonania budżetu i jego zmian;
 11. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
 12. współpraca z Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, Regionalna Izbą Obrachunkową, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi właściwymi podmiotami;
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
 14. kierowanie  Wydziałem Finansowym.

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-07 14:44:15