Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Skarbnik Powiatu Łowickiego

Treść strony

Monika Mamcarz - Skarbnik Powiatu Łowickiego

tel. 46 830 00 99

e-mail: skarbnik@powiatlowicki.pl

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu, do którego zadań
i kompetencji należy w szczególności:

1)wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami
dla głównego księgowego budżetu;
2)opracowywanie projektu budżetu Powiatu;
3)nadzorowanie prawidłowości realizacji budżetu Powiatu;
4)dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Zarządu o jego realizacji;
5)wykonywanie obowiązku składania kontrasygnaty;
6)dokonywanie kontroli finansowej,
7)czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
8)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie spraw związanych
z finansami, rachunkowością i budżetem;
9)nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie finansów i rachunkowości;
10)kontrola legalności dokumentów i aktów normatywnych Powiatu dotyczących wykonania budżetu i jego zmian;
11)wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
12)współpraca z Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, Regionalna Izbą Obrachunkową, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi właściwymi podmiotami;
13)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
14)kierowanie  Wydziałem Finansowym.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9808
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-07 12:25

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6996826
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 13:22

Stopka strony