Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

SKARBNIK POWIATU ŁOWICKIEGO
Monika Mamcarz

tel. (46) 811 53 15

e-mail: skarbnik@powiatlowicki.pl

 

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu, do którego zadań
i kompetencji należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami
dla głównego księgowego budżetu;
2) opracowywanie projektu budżetu Powiatu;
3) nadzorowanie prawidłowości realizacji budżetu Powiatu;
4) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Zarządu o jego realizacji;
5) wykonywanie obowiązku składania kontrasygnaty;
6) dokonywanie kontroli finansowej,
7) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie spraw związanych
z finansami, rachunkowością i budżetem;
9) nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie finansów i rachunkowości;
10) kontrola legalności dokumentów i aktów normatywnych Powiatu dotyczących wykonania budżetu i jego zmian;
11) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
12) współpraca z Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, Regionalna Izbą Obrachunkową, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi właściwymi podmiotami;
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
14) kierowanie  Wydziałem Finansowym.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13593
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-17 09:52:43